0 (312) 418 23 82 / 418 Beta
info@betaceviri.com

YÖK Denklik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

25 Haziran 2016 Genel 0 Yorum

Yok-Denklik-Basvuru-Belgeleri

YÖK tarafından denklik başvurusunda istenen belgeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu belgelerden noter onaylı tercümesi istenenler için bizimle irtibata geçebilirsiniz. (6-7 ve 8. maddeler)

YÖK Denklik Başvuru Belgeleri (TC vatandaşları için)

1. Denklik Başvuru sistemine üye olunarak doldurulan ve imzalanan Denklik Başvuru Formu
2. Lise diplomasının aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti (Liseyi yurtdışında tamamlayanlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek lise denklik belgesini ibraz edeceklerdir.) ,
3. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,
4. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi,
5. Denkliği talep edilen diplomaya ilişkin, yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi aslı (offical transkript),
6. Denkliği talep edilen diplomaya ilişkin, yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesinin (offical transkript), noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi,
7. (Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı (supplement) ile noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tercümeleri,)
8. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) aslı ile noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,

9. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve pasaport bilgi formu doldurulması veya işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi ile emniyet müdürlüğü pasaport şubesinden alınacak giriş çıkış dökümü.
10. KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler.
11. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulunanlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibarı ile ilgili yılda ön lisans ve lisans için yerleştirmeye esas olan üniversite yerleştirme sonuç belgesi,
12. Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tüm suretlerin fotokopileri
13. Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm evrakların A4 boyutunda (zımbasız, kurdelasız, spiralsiz v.b.) fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
14. Evrakların sığabileceği ebatta büyük dosya zarfı

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi – BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 – BİLKENT/ANKARA

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/30239
Tarih: 25.06.2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir