Apostil Tasdiki : Bir onay mekanizmasıdır. Çok basit bir anlatımla, bir ülkede onaylanan bir belgenin başka bir ülkede yasal konularda kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Anlaşma, 6 Ekim 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2015 yılına kadar 110 ülke tarafından kabul edilmiştir.

apostil hizmeti ankara

Apostil Tasdikli Tercüme işlemlerinizi Ankara’da Beta Noter Onaylı Tercüme olarak sizin adınıza takip ediyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizden tasdik talepleri gelmesinden dolayı, işlemlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olabiliriz.

  1. Apostil Tasdiki yapılacak belge, bir tercüme bürosu veya yeminli tercüman tarafından çevrilir ve onaylanır.
  2. Belge, kaymakamlık tarafından mühürlenir.
  3. İlgili ülkenin konsolosluğuna götürülür ve onaylatılır.

Tasdik işlemlerinizi Ankara’da Beta Çeviri Merkezi olarak sizin adınıza takip ediyoruz.

Aşağıda örnek bir Apostil tasdik şerhi bulunmaktadır.