Kanun / yasa tercümesi; bir anayasal hukuk sisteminde, devletin yetkili organları tarafından usulüne uygun olarak hazırlanan, yasama organı tarafından onaylanan ve ilan edilerek yürürlüğe sokulan, bireyler arasındaki ya da bireyle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen, tüm fertler için bağlayıcı özelliği olan kanun veya yasaların, farklı bir dile çevrilmesi için yapılan tercümedir.

Kanun / Yasa Tercümesi Nedir?

Türkiye’de kanunlar normlar hiyerarşisi içinde; anayasa ile temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmalardan sonra yönetmeliklerden önce gelir. https://www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx adresinden ulaşılabilen 900’e yakın kanun bulunmaktadır.

Kanun / yasa tercümesine; genellikle ticari şirket ve firmalar, hukuk firmaları ve mahkeme kalemleri tarafından daha sık ihtiyaç duyulmaktadır.

Ankara yasa tercüme bürolarından biri olarak kurulduğu günden beri, yönetmelik ve kanun tercümesinde kendini ispatlamış ve birçok başarıya imza atmış olan, hukuk alanında deneyimli yeminli tercüman kadrosuna sahip tercüme bürosu Beta Çeviri; doğru, güvenilir ve kaliteli tercümenin tek adresidir. Müşterilerimize ihtiyaç duyabilecekleri her dilde yeminli kanun tercümesi hizmeti vererek tüm taleplerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılıyoruz.

Günümüzde tüm alanlarda yaşanan küreselleşme ile iletişim ve ticaretin dünya çapında yaygınlaşması, neredeyse tüm insanların ortak yaşadığı bir dünya toplumunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak da birey ve toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kanun veya diğer adıyla yasalar, tüm insanlık için bağlayıcı hale gelmeye başlamıştır. Kanun ve yasalar, ülkelere göre farklılık gösterse de; uluslararası sözleşmeler taraf olan tüm toplumları, devletlerin uyguladığı kanunlar ise o ülkede yaşayan ya da o ülkeyle ilişkisi olan bireyleri ve oluşumları sorumluluk kapsamına almaktadır. Bu nedenle de kanun tercümesi gün geçtikçe daha da önemli bir hale gelmektedir. 

Örneğin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde uluslararası ticaret yapan ve işveren statüsüne sahip olan yabancı bir şirketin avukatının; işveren ile işçiler arasında iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıkları çözebilmesi için, ilgili yargı biriminin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na vakıf olması gerekir.

Aynı şekilde yabancı bir ülkede, o ülke vatandaşı bir kişiyle evlenmek ya da evlat edinmek isteyen bir kişinin, işlemleri sağlıklı yürütebilmesi için ilgili ülkenin kanunlarını bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekir.

Bununla birlikte; yapılan kanun tercümesi kesin ve doğru olmalıdır. Çünkü tek bir yanlışlık bile telafisi mümkün olmayan ekonomik ve hukuki yaptırımlara sebep olacaktır. Bu nedenle yasa çevirisi yapılırken; maddeler, bilgiler, ifadeler, hukukî terimler korunmalı ve hedef dile aynen aktarılmalıdır.

Bireyler, kamu kurumları ve özel sektör oluşumları için; kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın anlaşılması ve uygulanması konusunda, bilgili ve tecrübeli, hukuk mezunu tercümanlarıyla kanun çevirisi yapan ve verdiği hizmetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan Beta Çeviri, tercüme sürecinin tüm aşamalarında müşterisinin yanında ve desteğindedir.

Kanun Tercüme Çeviri

Kanun / yasa tercümesi; çok farklı alan ve dillerde talep edilmektedir. Beta Ankara Noter Yeminli Tercüme Bürosu; mükemmel dil bilgisine ve hukuk terminolojisine sahip, birçok alt hukuk alanında uzmanlaşmış tercüman kadrosuyla, ihtiyaç duyduğunuz tüm dillerde hızlı, doğru, güvenilir ve kaliteli kanun tercüme hizmeti vermektedir.

Beta Çeviri tarafından verilen yasa tercüme hizmetlerinden bazıları; 

 • Bankacılık kanunları tercümesi,
 • Anlaşma kanunları tercümesi,
 • Bütçe kanunları tercümesi,
 • Özel kanunlar tercümesi,
 • Af kanunları tercümesi,
 • Genel af kanunları tercümesi,
 • İmar kanunları tercümesi,
 • İcra İflas kanunları tercümesi,
 • Ticaret kanunları tercümesi,
 • Mali yönetim kanunları tercümesi,
 • Eğitim / öğretim kanunları tercümesi,
 • Turizm kanunları tercümesi,
 • Teşvik kanunları tercümesi,
 • Borç kanunları tercümesi,
 • Belediye kanunları tercümesi,
 • Askerlik kanunları tercümesi,
 • Ceza kanunları tercümesi,
 • Ceza muhakeme kanunları tercümesi,
 • İskân kanunları tercümesi,
 • Terörle mücadele kanunları tercümesi
 • Uluslararası sözleşme tercümesi,
 • Vergi kanunları tercümesi,
 • Trafik kanunları tercümesi,
 • Avukatlık kanunları tercümesi,
 • Tarım kanunları tercümesi,
 • Sigorta kanunları tercümesi,
 • Doğal afet kanunları tercümesi,
 • Sosyal güvenlik kurumları kanunları tercümesi,
 • Silahlı kuvvetler kanunları tercümesi,
 • Nüfus hizmetleri kanunları tercümesi,
 • Siyasi haklar kanunları tercümesi, 
 • Avrupa Birliği kanunları tercümesi,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri kanunları tercümesi,
 • Sayıştay kanunları tercümesi,
 • Danıştay kanunları tercümesi,
 • Siyasi partiler kanunları tercümesi,
 • Medeni haklar kanunları tercümesi,
 • İletişim ve veri aktarımı kanunları tercümesi,
 • Kişisel verilerin korunması kanunları tercümesi,
 • Kişisel haklar kanunları tercümesi,
 • Kontrat tercümesi,
 • Dilekçe tercümesi,
 • Evlilik sözleşmesi tercümesi,
 • Adli tebligat tercümesi,
 • Dava dosyaları tercümesidir.

Buraya yazılmayan daha birçok alanda ve tüm dillerde; hızlı, güvenilir, cümle ve anlam bütünlüğünün muhafaza edildiği tercüme hizmeti sağlamaktayız.

Kanun / yasa tercümesi; uzmanlık gerektiren bir tercüme şeklidir. Hukuk alanında uzmanlığı olmayan bir tercüman tarafından yapılması ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Söz konusu yasal terimler olunca, hedef dilde karşılığı bulunamayan kelimelerle karşılaşılabilmektedir. Tercümanın dil becerisinin yanında hukuk, mevzuat ve uluslararası standartlar konusunda da tam bir bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Bununla birlikte kullanılabilmesi için resmi onay gerektiren kanun tercümesi; belgenin gizlilik ve güvenliği sağlanarak, ekspres çeviri hizmeti talep edildiği takdirde en kısa sürede uzman tercümanlar tarafından çevrilmelidir. Tercüme edilen metin, uzman redaktör ve editörler tarafından; dilbilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, format / biçimlendirme, konu bütünlüğü ve anlam doğruluğu yönlerinden gözden geçirilmeli, tespit edilen hatalar düzeltilmelidir. Noter yeminli tercüman tarafından onaylanarak en hızlı vasıtayla müşteriye ulaştırılmalıdır. Onay gerektiren tercümelerde, talep edildiği takdirde, onay süreci müşteri adına takip edilmeli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmalıdır.

İki dilde uzman, tercüme tecrübesine ve yeteneğine sahip, farklı ülkelerin yasal sistemlerine ve kanunlarına vakıf, hukuki terminolojiyi bilen ve anlayan tercümanları kadrosunda barındıran, evrak güvenliğini temin eden, kaliteli, doğru ve uygun fiyatlı tercüme hizmeti sunan, işlemin her aşamasında kontrol ve revizyonlar yapan, tasdik işlemlerini takip ederek doğru bir şekilde sonuçlandıran Beta Çeviri ile çalışmak; kanun tercümesi yaptırmak için en hızlı ve tercih edilen yoldur.

Kanun / yasa tercümesi; tüm hukuki tercümeler gibi profesyonellik, zaman ve maliyet gerektiren bir tercüme türüdür. Tercüme yapılacak yasanın sayfa ve karakter sayısı, hukuk bilgisine hâkim, aynı zamanda dil becerisi yüksek hukuk tercümanlarının sayısı, bu kişilere olan talebin yoğunluğu, talep edilen zaman gibi etkenler maliyeti etkilemektedir.

Ankara noter onaylı tercüme büroları içerisinde en makul ve karşılanabilir kanun tercüme fiyatlarını öğrenmek ve daha fazla bilgi almak, Türkiye ve dünya genelinde birçok kurum, kuruluş ve firma gibi hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşınız.