Matbu Belge Çeviri

Beta Ankara Çeviri Ofisi olarak belge tercüme ve evrak tercüme işlemlerinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

Matbu Bilanço  
Matbu Gelir Tablosu  
Matbu Nakit Akış Tablosu  
Evlenme Cüzdanı  
Hakediş Raporu  
Kesin Kabul Tutanağı  
Geçici Kabul Tutanağı  
Nüfus Cüzdanı  
Nüfus Kayıt Örneği  
Nüfus Formül A  
Nüfus Formül B  
Aile Cüzdanı  
Adli Sicil Kaydı  
Sicil Tasdiknamesi  
Vergi Borcu  
Araba Ruhsatı  
Aylık Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu  
ABD FDA Formu  
İkametgah İlmuhaberi  
Kurumlar Vergisi Beyannamesi  
Müteahhitlik Karnesi  
Oda Sicil Kayıt Sureti  
SSK Bordrosu  
SSK Prim Borcu  
Tahakkuk Fişi  
Vergi Levhası  
Terhis Belgesi  
Ticaret Belgesi  
Apostil (Tasdik Şerhi)  
Ustalık Belgesi  
Uzmanlık Belgesi  
Yeterlik Belgesi  
ATR Belgesi  
Gümrük Beyannamesi  
Kapasite Raporu  
Tapu Senedi  
TÜRKAK Belgesi  
Gazi Üniversitesi Diploma  
Hacettepe Üniversitesi Diploma  
ODTÜ Diploma  
Bilkent Üniversitesi Diploma  
Ankara Üniversitesi Diploma  
Başkent Üniversitesi Diploma  
Yıldız Teknik Üniversitesi Diploma  
Boğaziçi Üniversitesi Diploma  
Selçuk Üniversitesi Diploma  
Erciyes Üniversitesi Diploma  
Fırat Üniversitesi Diploma  
İller Bankası İş Deneyim Belgesi  
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İş Deneyim Belgesi  
Devlet Su İşleri İş Deneyim Belgesi  
Karayolları Genel Müdürlüğü İş Deneyim Belgesi  
ASKİ İş Deneyim Belgesi  
İSKİ İş Deneyim Belgesi  
İş Durum Belgesi  
İş Yönetim Belgesi  
İş Denetim Belgesi  
Anahtar Teknik Personel Taahhütnamesi  
Araç Ruhsatı ve Trafik Tescil Belgesi  
ASO Faaliyet Belgesi  
ATO İflas ve Konkordato Belgesi  
ATO İhale Durum Belgesi  
ATO İnşaat Müteahhitleri Sicil Raporu  
ATO Levhası  
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hakediş Raporu  
Devlet Su İşleri Hakediş Raporu  
İller Bankası Hakediş Raporu  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hakediş Raporu  
İşyeri Açma İzin Belgesi  
Doğum Kayıt Örneği Formül A  
EPDK Elektrik Üretim Lisansı  
EPDK Madeni Yağ Lisansı  
Kapasite Raporu  
EPDK Üretim Lisansı  
Evlilik Cüzdanı  
Evlilik Kayıt Sureti Formül B  
Gıda Üretim İzin Belgesi  
TSE Üretimde Yeterlilik Belgesi  
TSE Hizmet Yeterliliği Belgesi  
TSE Belgesi  
Gömme İzin Kağıdı  
Gümrük Beyannamesi  
IATA Akreditasyon Belgesi  
İdari Şartnamede İstenen Yeminli Beyan  
IQNET Sertifikası  
BSI Sertifikası  
TÜV Sertifikası  
DNV Sertifikası  
R Onay Sertifikası  
R Tescil Sertifikası  
Evliliğe Mani Olmadığına Dair Belge  
İstanbul Sicil Belgesi  
İTO Faaliyet Belgesi  
Ölüm Belgesi  
Mezuniyet Belgesi  
KDV Muafiyet Belgesi  
Kesin Süreli Çalışma İzin Belgesi  
Konşimento  
Konut Kira Kontratosu  
KOSGEB Analiz ve Test Raporu  
Lise Diploması  
Üniversite Diploması  
İlkokul Diploması  
Makine Operatörlük Belgesi  
Menşe Şehadetnamesi  
Re-export İzin Belgesi  
SSK Tahakkuk Fişi  
TEİAŞ Protokolü  
TOEFL Sonuç Belgesi  
ÖSS Sonuç Belgesi  
TSE İmalat Sahası Muayene Raporu  
TÜRMOB YMM Faaliyet Belgesi  
TÜRMOB YMM Mali Müşavirlik Ruhsatı  
TÜRMOB YMM Tasdik Sözleşmesi  
Yapı Kullanma İzin Belgesi  
Yapı Ruhsatı  
Yerli Malı Belgesi  
Askerlik Terhis Belgesi  
Hermes Kredi Anlaşması  
Almanya Pasaportu  
Amerika Pasaportu  
Avustralya Pasaportu  
Avusturya Pasaportu  
Azerbaycan Pasaportu  
Güney Afrika Pasaportu  
İran Pasaportu  
İsveç Pasaportu  
Kanada Pasaportu  
Moldova Pasaportu  
Norveç Pasaportu  
Özbekistan Pasaportu  
Rusya Pasaportu  
Hazine Müsteşarlığı ile Off-Shore Bankalar Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmaları  
Societe Generale Kredi Anlaşması  
Calyon Kredi Anlaşması  
Kredi İndikatif Kayıt ve Koşullar