• Gümrük Tebliği Tercümesi
 • Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Tercümesi
 • Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği Tercümesi
 • Elektrik Tesislerindeki Topraklamalar Hakkında Yönetmelik Tercümesi
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tercümesi
 • Kişisel Koruyucu Kullanma Yönetmeliği Tercümesi
 • Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tercümesi
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tercümesi
 • Türk Boğazlarına Dair Yönetmelik Tercümesi
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Tercümesi
 • Enerji Verimliliği Kanunu Tercümesi
 • 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu Tercümesi
 • Sanayi Mallarının Satış Sonrası Yönetmeliği Tercümesi
 • Başsavcılık ve Birinci Asliye Ceza Mahkemelerinin Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Tercümesi
 • Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazışmalarına Dair Yönetmelik Tercümesi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuyla İlgili Tebliğ Tercümesi
 • Araçların Tip Onay Yönetmelikleri Tercümesi
 • İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun Tercümesi
 • Özel Tüketim Vergisi Listeleri Tercümesi
 • İthalat Tebliği No. 2006/9 Tercümesi
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu Tercümesi
 • 5354 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tercümesi
 • 5479 Sayılı Kanun Tercümesi
 • 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Tercümesi
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tercümesi
 • İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Tercümesi
 • Kıymetli Evraklarla İlgili Kanun Tercümesi
 • İthalat Tebliği No. 2006/6 Tercümesi
 • Kollektif ve Komandit Şirketler Kanunu Tercümesi
 • Limited Şirketler Kanunu Tercümesi
 • Maden ve Köy Kanunu Değişiklikleri Tercümesi
 • Elektrik Piyasası Kanunu (EML) Değişiklik Tasarısı Tercümesi (16.693 Karakter)
 • Gümrük Tebliği Tercümesi (40.070 Karakter)
 • Kanun, Yönetmelik, Tüzük vs. Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Tercümesi (10.841 karakter) (R.G. 8 Eylül 1992, No. 21339)
 • Standardizasyon Tebliği 2005-6 Tercümesi (12.492 karakter)
 • Standardizasyon Tebliği 2005-29 Tercümesi (3.536 karakter)
 • Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 26/06/2003 No: 25150) (50.265 karakter)
 • Tarımda Ambalaj Yönetmeliği Tercümesi (36.765 Karakter)
 • Yapım İşlerinde İş Deneyimi Olarak Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ Tercümesi (R.G. 29/12/2005 No: 26038)
 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı Tercümesi (25.434 karakter)
 • Kamu İhale Genel Tebliği Tercümesi (R.G. 28.01.2005/ No. 25710) (260.178 karakter)
 • Enerji Verimliliği Kanunu Tercümesi (5627 Sayılı Kanun)
 • Özürlülerin Veri Tabanı Oluşturmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik Tercümesi (R.G. 30/10/2005 25981)
 • Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tercümesi (R.G. 14/03/2006 26108, R.G. 16.09.2004 25585)
 • Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Tercümesi (R.G. 14/04/2006 26139)
 • Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonlarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 22/04/2006 26147)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 22/04/2006 26147)
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 02/05/2006 26156)
 • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 30/05/2006 26183)
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 31/05/2006)
 • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 20/06/2006 26204)
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 16/07/2006 26230)
 • İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 19/08/2006 26264)
 • Emlak Vergisi Kanunu Tebliği Tercümesi (31/12/2005 Seri No: 47 26040 4. Mükerrer)