Kaset Vcd Dvd Tercüme Hizmeti

Beta Çeviri, akademik, tıbbi, hukuki ve diğer tüm alanlarda ve talep edeceğiniz her dilde ihtiyaç duyduğunuz ses ve görüntü deşifre ve tercüme işlemini, deneyimli tercümanlarıyla hızlı, doğru ve kaliteli bir şekilde sizlere sunmaktadır.

Görüntü ve ses kaydı yapılarak web sayfası ya da kaset, CD, DVD, flashdisk, harddisk gibi taşınabilir belleklere farklı formatlarda kaydedilmiş her türlü dijital materyalin dinlenerek, yazılı metin haline dönüştürülmesi işlemine deşifre (transkripsiyon) denir. Bu işlemin yabancı dildeki kayıtlara yönelik yapılması ise deşifre tercüme veya deşifre çeviri olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde hemen hemen bütün bilimlerde, iş sektörlerinde, sanat dallarında ve akla gelecek tüm alanlarda kayıtlı ses ve görüntünün deşifre edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü bu kayıtların akademik, tıbbi, hukuki, mesleki, edebi ve sanatsal öneminin oldukça yüksek olmasının yanında, yazılı hale getirildiğinde elde edilmesi, anlaşılması, paylaşılması, kayıt altına alınarak saklanması, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, kısacası pratik kullanımı daha kolay ve ekonomik olmaktadır. 

Ankara Tercüme Bürosu Beta Çeviri; sunduğu web sayfası, kaset / VCD / DVD deşifre hizmeti kapsamında, ulaştıracağınız yabancı dildeki tüm ses ve görüntü kayıtlarının, alanında uzman tercümanlarca tercüme edilmesini ve onaylı bir şekilde tarafınıza teslim edilmesini sağlamaktadır.

Kaset / VCD / DVD deşifre hizmeti; gerek alan gerekse dil yönünden oldukça geniş bir yelpazede talep edilen bir hizmettir. Ankara Noter Yeminli Tercüme Bürosu Beta Çeviri; birçok alanda uzmanlaşmış, mükemmel dil bilgisine ve alan terminolojisine sahip tam zamanlı ve serbest (freelance) tercüman kadrosuyla, sizin ihtiyaç duyduğunuz tüm alan ve dillerde hızlı, doğru, güvenilir ve kaliteli deşifre hizmeti vermektedir.

Konu içeriği, konuşmacı kimliği ya da konuşma dili farkı gözetmeksizin; web sayfası ses ve görüntü dosyası deşifre ve tercüme hizmeti, ikili görüşme deşifre ve tercüme hizmeti, özel toplantı deşifre ve tercüme hizmeti, gizli toplantı deşifre ve tercüme hizmeti, kurul toplantısı deşifre ve tercüme hizmeti, genel kurul toplantısı deşifre ve tercüme hizmeti, kurultay deşifre ve tercüme hizmeti, kongre deşifre ve tercüme hizmeti, konferans deşifre ve tercüme hizmeti, sunum deşifre ve tercüme hizmeti, panel deşifre ve tercüme hizmeti, sempozyum deşifre ve tercüme hizmeti, radyo programı deşifre ve tercüme hizmeti, TV programı deşifre ve tercüme hizmeti, röportaj deşifre ve tercüme hizmeti, eğitim videosu deşifre ve tercüme hizmeti gibi hizmetler, büromuz tarafından çok geniş bir yelpazede verilen deşifre hizmetlerinden bazılarıdır. Buraya yazılmayan daha birçok bir etkinlik, organizasyon veya toplantı kapsamında talep edilen farklı alanda ve konuda; hızlı, güvenilir, cümle ve anlam bütünlüğünün muhafaza edildiği deşifre hizmeti sunmaktayız. Deşifre hizmetinde de normal tercüme hizmetinde uygulanan tercüme, redaksiyon, onay, tasdik gibi tüm aşamalar aynı şekilde uygulanmaktadır. Çünkü Beta Çeviri olarak müşteri memnuniyeti ve güvenirlikten asla taviz vermemekteyiz. 

Beta Çeviri Tercüme Bürosu vermiş olduğu tüm hizmetlerin birinci aşamasında; kendisine ulaştırılan tercüme edilecek materyalin gizlilik ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınmasıyla işleme başlar. Öncelikle proje yöneticisi tarafından; talep süresi göz önünde bulundurularak ilgili materyalin içerdiği yabancı dil ve konu alanına göre profesyonel noter yeminli tercüman / tercümanlar belirlenir.

Kaset / VCD / DVD deşifre hizmeti verilecek ses ve görüntü kaydının kalitesi incelenir, düşük kalitede olan dosyalar özel işlemlerden geçirilerek yüksek kalitede dinlenebilecek bir hale getirilir. Sonraki aşamada kayıt, tercüman tarafından dinlenerek; konuşma ifadelerinin, duraklamaların, tereddütlerin ve tekrarların yer aldığı, kayıttaki kelimelerin değiştirilmediği “temizlenmemiş” yazılı metne dönüştürülür. 

Yazılı metin bu haliyle kullanılabileceği gibi, hizmet alan müşterinin talebine göre konuşma söylemi unsurları olan duraklamalar, tereddütler, tekrarlar ve hitap kelimelerinden arındırılarak ve doğru imla kuralları ile uygun cümle yapısında yeniden yazılarak “temizlenmiş”  metin şekline de dönüştürülebilmektedir.

Metin haline getirilen belge, sonraki aşamada; doğru kelimelerin kullanılıp kullanılmadığı, cümle ve anlam bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığının kontrolü maksadıyla farklı bir uzman tercüman tarafından redaksiyon işlenme tabi tutulur. Daha sonra gerekli olan onay işlemleri de tamamlanarak müşteriye teslim edilir.

Kaset / VCD / DVD deşifre hizmeti fiyatları; kullanılan dile, içerik türüne, kaydın ses kalitesine, kayıtlı dosya sayı ve süresine, talep süresine, talebin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulacak tercüman sayısına ve tercümanlara olan talep yoğunluğuna göre değişmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Beta Çeviri olarak; web sayfası ya da kaset, CD, DVD, flashdisk, harddisk gibi taşınabilir belleklere farklı formatlarda kaydedilmiş ses ve görüntü dosyalarının deşifre ve tercüme işlemlerini; ilgili alanlarda uzman olan profesyonel tercüman kadromuz ile ve en uygun fiyatla sunmaktayız. Bilgi almak için Ankara Çeviri Bürosu olarak lütfen bize ulaşınız.