Dokuman Çeviri Ankara Çeviri Bürosu

İhale dosyası tercümesi; özel şirketler, belediyeler ve kamu kurumları tarafından yapılacak olan mal ya da hizmet alımının, birden fazla istekli arasında en uygun şartları kabul edene verilmesi için hazırlanan, idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve diğer evrakları içeren ihale dosyasının, farklı bir dile çevrilmesi için yapılan tercümedir.

İhale yönetmeliklerine göre; Türkiye’de ihale evraklarının ve ön yeterlilik belgelerinin Türkçe hazırlanması zorunludur. Yabancı ortaklığı bulunan firmaların katılımcı olduğu veya yabancı taleplere de açık olan ihalelerde, Türkçe belgelere ilave olarak evrakların bir kısmı ya da tamamı, birden fazla yabancı dilde de hazırlanabilmektedir. Ancak Türkçe metin mutlaka olmalıdır, sadece yabancı dilde hazırlanan ihale dosyası geçerli değildir. Çünkü dosyanın anlaşılması, yorumlanması ve ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınmaktadır.

Yurt dışında yapmak istediğiniz mal ve hizmet sunumu için yabancı dillerde hazırlanmış ihale dosyalarının Türkçeye çevrilmesi, Türkiye’de yabancı ortaklık olarak girmek istediğiniz ihalelerde Türkçe hazırlanan idari ve teknik şartname gibi evrakların istediğiniz dillere çevrilmesi, yurt dışı isteklilere açık olarak yapmak istediğiniz ihale dosyalarının farklı dillere çevrilmesi konularında Ankara Noter Yeminli Beta Çeviri Bürosu ile çalışarak; hızlı, güvenli ve emin bir şekilde rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz.

 

Yabancı Dilde İhale Dosyası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Türkiye’de açılan bir ihaleye çok uluslu ortaklık olarak katılmak, yurt dışında açılan bir ihaleye tek başınıza veya yerel bir oluşumla ortaklık yaparak katılmak ya da yabancı isteklilere açık olarak bir ihale yapmak istiyorsanız; evrak tercümesinin taleplerinizi karşılayacak ve güven tesis edecek şekilde yapılması, gerek haklarınızın korunması gerekse rakiplerinizin önüne geçerek ihaleyi kazanmanız için bir zorunluluktur.

İhale dosyaları, özellikle uluslararası dosyalar, karmaşık bir yapıya sahip, çok sayıda gereksinim içeren, karşı tarafın belgelerle ikna edilmesi zorluğunu taşıyan, dilsel ve kültürel engellerin aşılmasını gerektiren içeriklerden oluşmaktadır. Bu nedenle ilgili tüm belgelerin doğru tercüme edilmesi, uluslararası ihale uzmanlığı ihtiyacını doğurmaktadır.

Hâlihazırda yurt içi ve yurt dışında birçok kamu kurumu ve özel iştirakle çalışan Beta Çeviri olarak, yabancı dilde ihale dosyaları hazırlamaktayız. Bu faaliyeti tüm talep ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde;

Alanında uzman, ihale mevzuatına vakıf, ihale konusu ile ilgili teknik alanın bilgisine ve terminolojisine hâkim tercümanlarla,

İhale dosyasında pürüz çıkmaması için mal ve hizmet alımı yapacak idarenin sınırladığı süre içerisinde ve garantili olarak,

Sizden başka kimsenin dosya içeriğine vakıf olmaması için dosyanın tarafımıza tesliminden size teslim edilmesine kadar geçen sürede güvenliği ve gizliliği sağlayarak,

Türkiye’de yapılan ihalelerde talep edilen yeterlilik belgeleri kapsamında, yabancı ülke kaynaklı münferit ya da ortak katılımcıların tabi oldukları mevzuat uyarınca dengi olan belgelerin tam ve doğru tercümesini yaparak,

Yabancı ülkede yapılan ihalelerde talep edilen yeterlilik belgeleri kapsamında, Türk katılımcının tabi olduğu mevzuat uyarınca dengi olan belgelerin tam ve doğru tercümesini yaparak,

Tercüme sonrası onay gereken belgeleri notere tasdik ettirerek, apostil işlemlerini, Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk onay sürecini takip ederek,

Online hizmet dâhil olmak üzere evrakların teslim alınması ve teslim edilmesi süreçlerini en hızlı yöntemlerle tamamlayarak,

Olası muhtemel problemlere anında müdahale ederek ücretsiz revizyon hizmeti sağlayarak yerine getiriyoruz.

 

Yabancı Dilde İhale Dosyası Hazırlanırken İşlem Yapılan Belgeler Nelerdir?

İhale dosyası hazırlanırken; gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat gereği hazırlanması gereken belgeler ile mal ve hizmet alımı talep eden tarafın isteyeceği diğer belgeler zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Yabancı dilde ihale dosyası hazırlama konusunda Ankara Tercüme Büroları arasında kendini ispatlamış olan Beta Çeviri Tercüme Ofisi; gerek alım yapacak gerekse istekli bulunan tarafın ihale dosyalarında çoğunlukla yer alan aşağıdaki belgeler ile ihale konu ve yöntemine göre ihtiyaç duyulan diğer tüm dokümanları en hızlı, güvenilir, gizlilik içerisinde ve kaliteli olarak talep edilen her dilde hazırlamaktadır:

Dizi pusulası tercümesi,

İhale onay belgesi tercümesi,

İhale hesap cetvelleri tercümesi,

İhaleye ilişkin şartname tercümesi,

Sözleşme tasarısı tercümesi,

İhale komisyonu kurulmasına ilişkin ihale yetkilisi onayı tercümesi,

Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu tercümesi,

İlan örneği, ilanın yapıldığına ilişkin belgeler        , düzeltme ilanı ve isteklilere tebligat yazıları tercümeleri,

Düzenlenmiş ise zeyilname ve/veya açıklama ile bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler in tercümeleri,

İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklinin davet edildiğine dair davet yazıları tercümeleri,

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu tercümesi,

Arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgelerin tercümeleri,

4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlemesi gereken standart formlar ve diğer belgelerin tercümeleri,

Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı tercümesi,

İhale dokümanı satın alanlara ilişkin tutanak tercümesi,

Zarf açma ve belge kontrol tutanağı tercümesi,

Ön yeterlilik belge kontrol tutanağı tercümesi,

Uygun olmayan belge tutanağı tercümesi,

İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı        tercümesi,

Değerlendirme sonuç tutanağı tercümesi,

Üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminatına ait alındı belgesi tercümesi,

Üzerine ihale yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamına (ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliği gösteren; mali durum belgeleri, bilanço veya eşdeğer belgeleri, toplam ciro ve ihale konusu ile ilgili bitirdiği iş miktarı, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi)ait tercümeler,

Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgelerin tercümeleri,

İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları tercümeleri,

İhale komisyon kararı tercümesi,

İhale üzerinde kalan isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi tercümesi,

İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı tercümesi,

İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre Kuruma veya Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde buna ilişkin yazışmaların tercümeleri.

Yabancı Dilde İhale Dosyası Hazırlama Fiyatı Ne Kadardır?

Yabancı dilde ihale dosyası hazırlama veya hazır bir dosyayı farklı bir dile çevirme fiyatları; kullanılan dile, ihale konusuna, belge sayısına, o dilde ve uzmanlık alanındaki tercüman sayısına ve tercümanlara olan talep yoğunluğuna göre değişmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Beta Çeviri olarak, yaptığımız ihale tercüme ve ihale dosyası hazırlama işlemlerinin tamamını kendi alanında uzman olan tam zamanlı profesyonel kadro ile ve en uygun maliyetle sunmaktayız. Bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

 

 • 4734 sayılı kamu ihale kanunu değişiklikler işlenmiş (06.06.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu değişiklikler işlenmiş (06.06.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Gayrettepe-3.Havaalanı-Metro İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Gayrettepe-Yeni Havalimanı Sinyalizasyon Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Kirazlı Halkalı 272 Adet Metro Aracı İhale Dokümanları (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB İstanbul Geneli Raylı Sistem Hatları Proje Tasarım Hizmetleri 2017-711126 İdari Şartname Sözleşme Tasarısı Teknik Şartname (Danışmanlık) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 20 Adet DE Ana hat Lokomotif Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 2017-332885 Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Elektrifikasyon Sinyalizasyon Önyeterlilik İdari Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 2017-423137 Polatlı-Uşak YHT Üstyapı ve Elektromekanik İdari Şartname Sözleşme Tasarısı (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Adana-Mersin III. ve IV. hattın yapımı ve I. ve II. Hat rehabilitasyon işleri (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Bursa-Osmaneli Sin. Tel. ve Dest. Sist. Teknik Şartnamesi İdari Şartname Sözleşme Tasarısı (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Gebze-Köseköy Sinyalizasyon CTC Bakım Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Gerçek Zamanlı WEB ve Mobil Bulut Uyarı Sistemi ve Yazılımı Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Hat Kontrol Makinesi Şartnamesi 08.01.18 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Makas Bağlantı Malzemeleri Teknik Şartnamesi 10.2017 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Makas Buraj Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Makas Rayları Teknik Şartnamesi 10.2017 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Makas Teknik Şartnamesi 10.2017 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD POLATLI - UŞAK YHT PROJESİ SİN. TEL. VE DEST. SİST. TEKNİK ŞARTNAMESİ VE EKLERİ & BİRİM FİYAT TARİFLERİ LİSTELERİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Sincan (OSB)-Yenikent Sinyalizasyon İdari Şartname Sözleşme Tasarısı (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Sincan Yük Merkezi Banliyö Hatları Sinyalizasyon Sistemleri Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Tren Sonu Elemanı Temini ve Montajı Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik THTY 23.05.2018 YENİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ Cam İzolatör İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Elevatörlü Atık Vagonu Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Milli EMU Motor ve Treyler Boji Tekerlek Takımı İhale Dokümanları ( Mal Alımı 3G ) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Monoblok Tekerlek Tekerlek Takımı Schlieren Boji İhale Dokümanları (Mal Alımı-3G) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş MT15000 ve MT15400 Tren Setleri Monoblok Tekerlek TŞ-02.060 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Schlieren Boji Tekerlek Takımı TŞ-02.040-D1566 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş TŞ-05.027-D2016 Şasi Altı Dizel Jeneratör Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ulaştırma Bakanlığı Ankara-Niğde Otoyolu Projesi İdari Şartname Sözleşme Teknik Gerekler Zeyilname 1 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ana Sözleşme Örneği-Anonim Şirket-Yalın İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Başvuru Kılavuzu İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • DHMİ UZAK KULE SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ İhale Dokümanları (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliği (19.03.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • ElektrikPiyasasiKapasiteMekanizmasiYonetmelik Taslağı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EPDK eks bilişim güvenliği yönetmeliği 130717 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ 2018-305389 İstanbul DGKÇS Gaz Türbini Periyodik Bakımı İhale Dokümanları (Hizmet) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) Tesisi İhale Dokümanları (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kamu İhale Genel Tebliği- değ  işlenmiş (06.06.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kik Genel Teblig Ekler (06.06.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (06.06.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Mal Açık İhale Usulü Tip İdari Şartname Boş Şablonu (06.06.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Mal Tip Sözleşme Boş Şablonu (06.06.2018 itibariyle güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Metro İstanbul TŞ3262 - Pazartekke ve Haseki Trafo Merkezleri DC Şalt Grubu Malzeme Temini Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Kiralama İhale Dokümanları (Hizmet) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Sağlık Bakanlığı Ambulans Uçak Kiralama Sözleşme Tasarısı [Hizmet] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • ÇSGB Yabancı Personel Başvuru Formu İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB 2018-210292 Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Sinyalizasyon Ve PAKS İdari Şartname Sözleşme Tasarısı Teknik Şartname (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzban Monoblok Tekerlek Alımı İhale Dokümanları (Mal Alımı-3G) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB 200 Metro İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Yapım ve Araç İhale Dokümanları (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Kadıköy-Sultanbeyli Sarıgazi-TürkişBlokları Kesin Proje Hizmetleri BİM Teknik Şartnameleri İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Mahmutbey-Bahçeşehir Metro İhale Dokümanları (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İhale Dokümanları (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 551 No'lu Genel Emir İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Kayaş-Yerköy Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Kayaş-Yerköy İdari Şartname & Sözleşme Tasarısı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Tahriksiz Aks Fren Diski Tekerlek Takımı İhale Dokümanı [TCDD Özel-Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yerköy-Sivas Anklaşman Sistemi Fonksiyonel Özellikleri Dokümanı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yerköy-Sivas Katener Yardımcı Servis Trafos Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yerköy-Sivas Sinyalizasyon Telekomünikasyon ve Destek Sistemleri Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yerköy-Sivas Uzak CTC ve ERTMS Entegrasyon Gereksinimleri İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yerköy-Sivas Video Grafik Gösterim Referans Doküman İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yerköy-Sivas YHT Üstyapı ve Elektromekanik İdari Şartname Sözleşme Tasarısı (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yerköy-Sivas Yol Boyu Sinyalleri İçin Referans Kurallar İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD YERKÖY-SİVAS SİN. TEL. VE DESTEK SİST. FTC VE BİRİM FİYAT TARİFİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2015-154207 1 3 KATLI BUYUK ISTANBUL TUNELI OZEL TEKNIK SARTNAME SDR İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2015-154207 2 3 KATLI KARADA ZEMIN ETUDU TEKNIK SARTNAMESI SDR İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2016-145170 2 İBB Atık Yakma Tesisi teknik sartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2016-30910 19 EK 16 Ortaklar-Denizli SDH Transmisyon Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2017-33897 1 EYÜP-BAYRAMPAŞA RAYLI SİSTEM HATTI İLE ESENLER NOSTALJİK TRAMVAY HATTININ UYGULAMAYA ESAS KESİN PROJE HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (01.04.2016 itibariyle güncel kanun) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Anadolu Birlik Holding Kangal 3. Ünite İkaz Sistemi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ankara Metrosu Fren Balatası Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • ANKARA-ESKİŞEHİR, İNÖNÜ-KÖSEKÖY GSM-R SİSTEMİ İŞLETİM BAKIM ONARIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • ASTM D3612-02 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği 2015 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • BURSA EÜAŞ Çift Yakıt Yakma Projesi Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • DIN 41 772 Ek 2 Almanca-Türkçe Tercümesi/Çevirisi
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu  Uygulama Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği Şubat 2016 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Ambarlı Generatör Rotoru İdari Şartname Sözleşme Tasarısı (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Bursa DGÇS Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ İstanbul DGKÇS Gaz Türbini Bakımı Malzeme İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ İstanbul DGKÇS Gaz türbinine ait yanma odası yedek parçaları ihale dokümanları (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ İstanbul DGKÇS Personel Alımı İhale Dokümanları (Hizmet) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Geyve Doğançay Sinyalizasyon Genel İsterler İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Hemzemin Geçitlerde Alınacak Tedbirler Değişiklik Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • IEC 60571 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Karayolları Rotatif-Kar Savurma Aracı (Kendi Yürür) İdari Şartname Sözleşme Tasarısı (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Taslak Tebliği-Bölgesel Yönetim Merkezleri İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kızkayası Hidromekanik Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Meteoroloji genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanun (kanun no. 3254) ingilizce tercümesi/çevirisi
 • Muafiyetten Yararlanacak Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Verilecek Meteorolojik Veri Ve Ürünlerin Kapsamı Ve Mahiyetine İlişkin Usul Ve Esaslar İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Milli Elektrikli Tren Seti Projesi İçin Geçit Sistemi Alımı Tüvasaş İhale Dokümanları 3-G [Mal Alımı] 165 sf. İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği 31 Mart 2017 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği Taslağı 16.01.2017 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Teiaş 280-158 Kv 250 Mva Ototransformator Ozel Teknık Sartnamesı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ Ototransformatör Tip Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ Trafo İzleme Sistemi Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ Yüzer Elektrik Santrali Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Teiaş Yeni İzolasyon Yağı Satınalma Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Teiaş Yeni İzolasyon Yağı İle Doldurulmuş Yeni Transformatöre Ait Yağ Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TTŞ 487-A TCDD Derayman Pabucu Alımı Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüdemsaş Tekerlek Seti Seri Yıkama Makinesi Tezgahı Teknik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tülomsaş Tekerlek Takımı İdari Şartname (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Aks ve Monoblok Tekerlek Alımı İhale Dokümanları [Mal Alımı-3-G] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Amortisör Teknik Şartnamesi TŞ-04.057 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Kauçuk Malzemeler TŞ-42.161-D841 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Milli Tren Aks Kutusu ve Tekerlek Seti İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş TŞ-04.058 Y32 Boji İçin Amortisör Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Yatay ve Dikey Amortisör TŞ-04.001-D917 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş İhale Dokümanları Dikey Amortisör & Kauçuk Malzeme (Mal Alımı-3G) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş İkincil Süspansiyon Hava Yastığı İdari Şartname Sözleşme Taslağı 3-G (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TŞ-02.023-D1561 Tüvasaş Aks Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TŞ-02.024-D1562 Tüvasaş Monoblok Tekerlek Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • UIC 780 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ulaştırma Bakanlığı Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi İdari Şartname Sözleşme Taslağı (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Yenilenebilir Enerji Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSKİ Y.15.4.7.2 Mekanik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSKİ Y.15.4.8.1 Proses Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSKİ Y.15.4.9.1 Koku Kontrol Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Enerji Melen HES Lot 2 Elektromekanik Ekipman İdari Şartname & Sözleşme Tasarısı (Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İTM.222, 2 Adet 420 kV Seri Kapasitör Merkezi Yapımı TEİAŞ İdari Şartname Sözleşme Tasarısı (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzban 1600 adet fren disk teknik şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.01.2016) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.01.2016) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB İkitelli-Ataköy Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri [Yapım] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Dudullu-Bostancı Aktarma Merkezleri idari şartname (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Dudullu-Bostancı Metro İhale Dokümanları (Yapım) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Raylı Sistem Danışmanlık İhale Dokümanları (Danışmanlık) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB 300 Metro Alımı İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 4 Ad. Aks ve 400 Ad. Monoblok Tekerlek İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Aks Tekerlek Tekerlek Takımı İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Ankara-İnönü Sinyalizasyon Bakım Teknik Şartnamesi Ekleri Standart Formlar [Hizmet] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Ankara-İzmir YHT Banaz-Eşme Kesimi ön yeterlilik şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD TTŞ 340 yük vagonları revizyon teknik şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzmir Bb 20 Adet Solo Tip Elektrikli Otobüs Ve Şarj Üniteleri Alımı Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzmir Eshot 20 Adet Solo Otobüs İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzmir Metro A.Ş. 1100 Adet Monoblok Tekerlek  İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Antalya Belediyesi 2. Aşama Tramvay Aracı İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Antalya Havalimanı EFS DCL Sistemi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Antalya Tramvay 3. Etap Proje Teknik Şartname & BFT İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2015-61162 1 İBB Proje Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Afnor UTE C64-203 & UTE C64-210 Standartları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Belediye İtfaiye Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Bursa Tramvay 6.katener sistemi teknik şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Çok Motorlu Ambulans Uçak Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği (16.07.2015 - 29418) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Demiryolu Araçları Ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • DHMI VCR VRS İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yeni Güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 01.11.2015 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 1995RG 01.11.2015 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliği-yeni 01.11.2015 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Hizmet Tip Sözleşme İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Çan İdari Şartname Sözleşme Tasarısı [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ İstanbul Kombine Çevrim Santrali Gaz Türbini Bakımı İhale Dokümanları [Hizmet] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KKDF Karar 2015.7511 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kocaeli Tramvayı Katener Güç Temini Scada Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KİK Sanayi İşbirliği Programı 3(U) Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Güncel) EN İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Orman Bakanlığı Alçak Seviye Rüzgâr Kırılımı Uyarı Sistemi İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Samsun Belediyesi Katener ve Enerji Temini Elektrifikasyon Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Sağlık Bakanlığı Ambulans Uçak Kiralama İhale Dokümanları [Hizmet] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEDAŞ-MYD 2004-047.B Teknik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ DGKÇS Gaz Santrali İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TOBB IPA Türk Malı Belgesinin Tanzim ve Onayına İkişkin Usul ve Esaslar (01.11.2012) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TS 498 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TS 500 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Amortisör Teknik Şartnamesi TŞ-04.035 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş TŞ-02.005-D1465 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş TŞ-02.034-D1034 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • UIC 781 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Yerli Malı TOBB Uygulama Esasları Taahhütname Başvuru İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği-Güncel İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Kabataş-Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Yapım İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 10 YHT Seti Alımı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Konya-Karaman Elektrifikasyon İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2014-104623 1 TEKNIK SARTNAME sdr son-Sinyalizasyon İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Geçiş Körükleri [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş Teknik Şartname (Cam Vasistas Pencere Pencere Kapı Kauçukları) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ankara-Köseköy ŞARTNAME İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Konya-Karaman Sinyalizasyon İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Polatlı-Konya YHT Hattı Sinyal Bakım Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 12 YHT Bakım İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD TTŞ 501 Amortisör İhale Dokümanları (TCDD Özel-Mal Alımı) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Hacıosman-Yenikapı 68 Metro Alımı [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Cayyolu Depo Teknik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Damga Vergisi Kanunu 24.02.2015 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TŞ-44.444-D1354 Tüvasaş TSI Sertifikasyon Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Vagon ve Panel Taşıma Vagonu [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • DHMİ Mal ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik 2 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 24.02.2015 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği (Güncel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliği 12.07.2014 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Yusufeli Elektromekanik Teçhizat İhale Dokümanları [Mal Alımı] İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Konya-Karaman Makas İzole Conta KS Bağlantı TŞ Taslak Sözleşme İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Tebliğ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet Ve Çevre Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KTW Guideline İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Botaş Sivas Kompresör İstasyonu Teknik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Milli Yüksek Hızlı Tren- TSI Sertifikasyonu Nobo Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • NF F16-001-1, NF EN 45545-1 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • NF F16-001-2, NF EN 45545-2 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • NF F31-496 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığı 2009 27315 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Sağlık Bakanlığı İzmir Bayraklı Danışmanlık İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • RST TSI 2015 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Sabiha Gökçen Teknik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Nihai Güvenlik Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İhalesi (Hizmet) (TCDD Özel) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Ekskavatör Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD KS Bağlantı Elemanları Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Oynar Göbekli Basit ve S-Makas Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD İzole Conta Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Polatlı-Konya YHT Bakım İhalesi Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Makas ve Panel Taşıma Vagonu İdari Şartname ve Sözleşme İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TKİ İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TS 12342 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TS 1258 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TS 8357 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tülomsaş Alım Satım Yönetmeliği Değişiklikler İşlenmiş Hali İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tüvasaş TCDD EMU Setleri İçin Hava Yayı Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • W 270 Standardı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Yerli Mal Tebliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014-35) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzban Monoblok Tekerlek İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 1 4 1988 8812777 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Belediye İtfaiye Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Binalarda enerji performansı yönetmeliği ingilizce tercümesi/çevirisi
 • Binalarda enerji performansı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ingilizce tercümesi/çevirisi
 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İNGİLİZCE TERCÜMESİ/ÇEVİRİSİ
 • DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İNGİLİZCE TERCÜMESİ/ÇEVİRİSİ
 • ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ İNGİLİZCE TERCÜMESİ/ÇEVİRİSİ
 • ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İNGİLİZCE TERCÜMESİ/ÇEVİRİSİ
 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ İNGİLİZCE TERCÜMESİ/ÇEVİRİSİ
 • ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ İNGİLİZCE TERCÜMESİ/ÇEVİRİSİ
 • HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KARAYOLU TAŞIMA KANUNU İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 • Eski Yönetmelikle Karşılaştırma Açıklaması İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KIYI KANUNU İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KİMLİK BİLDİRME KANUNU 1774 26 6 1973 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • OTOPARK YÖNETMELİĞİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • SIĞINAK YÖNETMELİĞİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Su Ürünleri Kanunu İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • SİVİL SAVUNMA KANUNU İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 10 Set YHT ve Bakım İhale Dokümanları [Mal Alımı] Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 6500 Tipi YHT Setleri R4 Revizyon Bakım İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • Kayseri Belediyesi 30 Tramvay İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • Atatürk Üniversitesi İdari Şartname Sözleşme Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Yusufeli Barajı Ön Yeterlilik İhale Dokümanları (Mal Alımı) Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Dil Rayı Alımı İhale Dokümanları [Mal Alımı] Tercümesi/Çevirisi
 • İzmir HRS 2 Tren Seti Metro Teknik Şartname Standart Formlar Ekler Tercümesi/Çevirisi
 • Ankara Belediyesi M4 KEÇİÖREN METRO İDARİ KISIM VE TEKNİK ŞARTNAMELER Tercümesi/Çevirisi
 • MGM Gözlem İstasyonu Teknik Şartnamesi ve İdari Şartname Tercümesi/Çevirisi
 • İZMİR KARŞIYAKA-KONAK TRAMVAY YAPIM VE ARAÇ TEMİNİ (Yapım İşi) Tercümesi/Çevirisi
 • 2014-41087 6 Teknik Şartname Deniz Şamandırası Tercümesi/Çevirisi
 • AFYON-KARAKUYU HAT KESİMİ YERLİ SİNYALİZASYON PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Tercümesi/Çevirisi
 • Botaş Fender Alımı İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ ON-LİNE HİDROJEN SAFİYET İZLEME SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tercümesi/Çevirisi
 • SEAŞ Rotor Alımı İdari Şartname Sözleşme Taslağı Tercümesi/Çevirisi
 • YHT Hızlı Tren ve Konvansiyonal Hatların Bakımı İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Tercümesi/Çevirisi
 • DIN 2303 en Tercümesi/Çevirisi
 • ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (Eski Versiyon) Tercümesi/Çevirisi
 • ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (Taslak) Tercümesi/Çevirisi
 • ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ (Eski Versiyon) Tercümesi/Çevirisi
 • DB Standartları 416.0116 892.9122 Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Elektrikli Lokomotif ve Vagon Seti Kiralama [Hizmet] Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Makas Motoru Lisans Transferi İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Orhaneli İdari Şartname Sözleşme Standart Formlar (Hizmet) Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Polatlı-Konya Makas Yedek Parçası İhale Dokümanları (Mal Alımı-TCDD Özel) Tercümesi/Çevirisi
 • DHMİ ILS İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • Konya-Karaman Elektrifikasyon Katener BFTC Tercümesi/Çevirisi
 • MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR Tercümesi/Çevirisi
 • MARMARAY TRAFİK TALİMATI Tercümesi/Çevirisi
 • Botaş Hanak Kompresör İstasyonu İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • DHMİ AFTN-AMHS İhale Dokümanları Tercümesi/Çevirisi
 • POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Tercümesi/Çevirisi
 • Posta Sektörü Yetkilendirme Yönetmeliği Taslağı Tercümesi/Çevirisi Ocak 2014
 • Posta Sektöründe İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı Tercümesi/Çevirisi 13 Mart 2014
 • TAEK Akkuyu İdari Şartname Tercümesi/Çevirisi
 • Keban HES Teknik Şartname Ekleri Tercümesi/Çevirisi
 • Sığınak Yönetmeliği (Güncel 03.07.2014) Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD ATS TALİMATI Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Genel Emir 107 Demiryolu Geçişleri Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Makas Rayı Bakım Teknik Şartnamesi Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD MOBİL DEMİRYOLU HİZMET VE BAKIM ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tercümesi/Çevirisi
 • Tozla Mücadele Yönetmeliği Tercümesi/Çevirisi
 • TS EN 13231 3 Standardı Tercümesi/Çevirisi
 • TS EN ISO 3611 Standardı Tercümesi/Çevirisi
 • Tüpler ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İle İlgili Tebliğ Tercümesi/Çevirisi (TS EN 1442+A1) (TEBLİĞ NO MSG-MS-201326)
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Tercümesi/Çevirisi
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliği Taslağı (Yeni) Tercümesi/Çevirisi
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tercümesi/Çevirisi
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Tercümesi/Çevirisi
 • İletim Şebeke Yönetmeliği Taslağı Tercümesi/Çevirisi
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Tercümesi/Çevirisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı Yapım İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD YHT Optimizasyon ve Kontrol Merkezi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Selçuk-Tepeköy Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Köseköy-Pamukova Sinyalizasyon İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattına 126 Adet Metro Aracı Alım İhalesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • DSİ Kığı Barajı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Keban HES İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Eskişehir Gar Geçişi Üstyapı ve Elektrifikasyon İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Konya Büyükşehir Belediyesi Planetaryum Cihazı ve Aksamı Temini İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seyrantepe Hizmet Binası Yapı Projelerinin Performans Değerlendirmesi DSİ Kığı Barajı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • KEAŞ Türbin Yedekleri İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Görüntü Alım Uçağı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • ANKARA GAR KOMPLEKSİ İdari ve Teknik Şartnameler/ Zeyilname/ Açıklamalar İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İngilizce Tercümesi/Çevirisi (Güncel)
 • İSKİ İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSKİ Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSKİ Kanalizasyon İşleri Genel Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSKİ Mekanik Tesisat ve Ekipmanları Genel Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSU İçme Suyu Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSU Dere Islahı ve Kanalizasyon İnşaatına Ait özel ve Teknik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Bahçe-Nurdağ Varyantı Altyapı İşleri İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • DSİ Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • HEAŞ Gaz Türbin Kanatları ve Yedekleri Alımı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Gümrük Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Amacıyla Kargo Bagaj Kontrol Sistemi Sözleşme Tasarısı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Poz Otosu Teknik Şartnamesi ve İdari Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD TTŞ 465 İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Poz Otosu Teknik Şartnamesi ve İdari Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Kayaş-Çetinkaya Elektrifikasyon Projesi Teknik Şartnameleri İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Kayseri Kuzey Geçişi Varyantı İkmal Sinyalizasyon Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Konya Büyükşehir Belediyesi 60 Adet Tramvay Aracı, 58 Kalem Yedek Parçası ve 1 Adet Deray Ekipmanı Mal Alımı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Sincan-Ankara-Kayaş hattının yeniden inşa edilmesi (Başkent Ray) Yapım İşine ait Kontrollük Hizmet Alımı İşi Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Dudullu–Bostancı ve Kirazlı–Halkalı Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Yeniköy ve Soma Termik Santralleri İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Orman Bakanlığı Sürekli (Online) Ölçüm İstasyonlarının ve Merkezi İzleme Odasının Kurulumu İhalesi Taslak Sözleşme İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Samsun Belediyesi 5 Adet Hafif Raylı Sistem Aracı Alımı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Üsküdar-Ümraniye Metro Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TSE Yüksek Güç Laboratuarı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Poz Otosu ve Kar Küreme Makinesi Alımı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kayseri Kuzey Geçişi Danışmanlık İşi (Önyeterlilik) İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Karakaya Barajı CFD Analiz İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzulaş 100 Adet Solo Otobüs Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • HT 65000 Tipi 12 Adet Hızlı Tren Seti Bakım İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Hat Bakım El Kitabı Hazırlanması İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Yeniköy Termik Santrali İkaz Sistemleri İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Kapasite Artırımı Mühendislik İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • HEAŞ Start Ekipmanı Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • HEAŞ İkaz Sistemleri Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali Stator-Rotor Bakım İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 2011 Karayolları Birim Fiyat Listesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İnşası Yapım İşi (Başkent Ray) İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 11 Set Dolu Aks Ultrasonik Muayene Cihazı ve Aksesuarları İdari Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • BOTAŞ Eskişehir Kompresör İstasyonu Yapım İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • 3. Boğaz Köprüsü Yapım İşi İhalesi (YİD Modeli) İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tramvay Projesi Haberleşme ve Kontrol Sistemleri Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ulaştırma Bakanlığı- DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü: Ankara Metrolarına 324 Araç Alımı ve İşletmeye Alınması İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • BOTAŞ Ham Petrol Boru Hatlarının Pig Yöntemi İle Kontrolü İşi İhalesi Sözleşme Tasarısı ve Standart Formların İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Tekirdağ-Muratlı Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi Yapım İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Afyon-İzmir Hızlı Tren Altyapı Yapım İşi İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi (Kısmi) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Mersin-Adana Elektrifikasyon Tesislerinin Kurulması Yapım İşi İdari Şartname ve Genel Teknik Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 15 Adet Lokomotif Kiralama Hizmeti İdari Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Lastik Tekerlekli Konteyner Vinci Alımı İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Telekomand Sistemi Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • ESHOT Genel Müdürlüğü 150 Adet Alçak Tabanlı Solo Otobüs Alımı İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 221 Adet Dizel Yakıtlı Körüklü Tip Otobüs Alımı İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Ankara (Polatlı)- Afyon Hızlı Tren Projesi Altyapı Yapım İşi İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Balistik Koruyucu Yelek ve Plaka Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EGO Genel Müdürlüğü CNG Yakıtlı Otobüs Alımı Sözleşme Tasarısı ve İhale İlanı İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Çigli Trafo Merkezi Teknik Şartnameleri İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • BOTAŞ SCADA Teknik Şartnamesi ve İdare Şartname İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Metrosu Teknik Şartnameleri İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Tramvay Hattı Yapım İşi Teknik Şartnameleri İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Ray Taşlama Yapılması İşi Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Poz Otosu Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Tülomsaş MTU Motor Test Ünitesini Bilgisayar Kontrollü Sisteme Çevirme Teknik Şartnamesi İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir Hat Kesimine Elektrifikasyon Sistemlerinin Kurulması İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Cumaovası- Tepeköy Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Bandırma- Balıkesir (Hariç)- Manisa- Menemen (Hariç) Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Hasanbey Lojistik Merkezine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması İhale Dokümanları İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Mal Alımı İdari Şartname ve Sözleşmesi (Ayırıcılar- Disconnectors) İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2. ve 3. Etap Raylı Ulaşım Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Yolların İnşaatı Yapım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Yapım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEMSAN Laminasyon Sacı Alım İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD DE24000 Tipi Lokomotiflere Ait Malzeme Temin Teknik Şartnamesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Türk Telekom Erişim Denetleme Sistemi Satın Alma İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Ankara CTC Malzeme Alım İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ Cam ve Porselen İzolatör Alım İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Uzunköprü-Pehlivanköy-Hudut (Pityon) Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Raporlama Hizmet Alımı İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Termik Santral İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Sincan-İnönü Yapım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ Danışmanlık Ön Yeterlilik Şartnameleri İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Sandıklı-Dazkırı ve Dazkırı-Denizli Yapım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Hizmet Alımı İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Kadıköy-Kartal 120 Metro Alım İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEİAŞ Laboratuar Kurulumu Hizmet Alım İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İUAŞ Tramvay Aracı ve Simülatör İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yüksek Hızlı ve Konvansiyonel Hatların Bakımı İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İSKİ Hizmet Alımı İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Kayseri Kuzey Geçişi İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TRT FM Verici İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İBB Kadıköy-Kartal Yapım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İZBAN Tramvay İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TEAŞ Nükleer Santral İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Anadolu Üniversitesi Mal Alımı İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Kayaş-Kapıkule Sinyalizasyon İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 68 Metro İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar-Ümraniye (Çekmeköy) Metro 1. Etap Yapım İşi ve Elektromekanik İşleri İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi IV. Levent- Ayazağa Kesimi, Seyrantepe Depo Sahası ve Depo Bağlantı Hatları Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Devlet Havameydanları (DHMİ) HF SB Verici-Alıcı Telsiz Cihazı Alım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Ray Taşlama İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD Yol Makinası Alım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • TCDD UIC 60 Ray Alım İşi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • MSB Mayın Temizleme İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • DSİ Sulama İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Türkiye Taş Kömürü Ön Yeterlilik İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Malzeme Temini İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kamyon Alımı İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • BOTAŞ Petrol Sızıntısına Müdahale Hizmeti İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Kayseri Şeker Fabrikası Mal Alımı İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Olimpiyat Stadına Ekipman Temini İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • BOTAŞ Römorkör Alımı İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • Türk Telekom Manyetik Bantlı Telefon Kartı Alımı İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 • EÜAŞ Ambarlı İhalesi İhale Dokümanlarının İngilizce Tercümesi/Çevirisi
 

İhale Dökümanları

İhale dokümanı çeviri yaptığımız projelerden bazıları aşağıdadır:

 • Marmaray
 • TCDD Yüksek Hızlı Tren Yapımı
 • 3. Havalimanı Yapımı
 • Çanakkale Boğaz Köprüsü

İhale dokümanı çevirilerinde özel fiyatlarımızla, hız ve kalitemizle yanınızdayız.