Elden, kurye ile ya da en hızlı yol olan elektronik ortamda Beta Çeviri’ye ulaştırdığınız belgeler, acil çeviri hizmeti talep ettiğiniz takdirde, proje danışmanları tarafından acil iş planına dâhil edilir. Talep süresi göz önünde bulundurularak ilgili alanda uzman olan tam zamanlı ve serbest (freelance) tercüman kadromuzun tercümeye yoğunlaşması için acil eylem planlaması yapılır. Proje için irtibat elemanı ve koordinatör belirlenir. Tecrübeli personelimiz tarafından yapılan tercüme, redaksiyon işlemine tabi tutulur ve varsa hatalar düzeltilir. Noter yeminli tercüman tarafından onaylanarak talepte bulunduğunuz süre içerisinde tarafınıza en hızlı vasıtayla ulaştırılır. Onay gerektiren tercümelerde, talep edildiği takdirde, onay süreci tarafımızdan takip edilir. Tercüme sürecinin başlangıcından itibaren güvenlik ve gizlilik şartlarına azami derecede özen gösterilir.