İhale danışmanlığı; özel şirketler, belediyeler ve kamu kurumları tarafından yapılacak olan mal ya da hizmet alımının, birden fazla istekli arasında en uygun şartları kabul edene verilmesi için yapılacak ihalelerde, başlangıç aşaması olan ihale ilanının yayınlanması ile son aşama olan sözleşmenin imzalanması arasındaki süreçte yürütülen işlemler konusunda, hem ihaleyi açan tarafa hem de ihaleyi kazanmak için istekli olan tarafa verilen asistanlık hizmetidir. 

İhale Danışmanlık Tercüme Hizmeti

Bu süreçte ihaleyi açan ya da ihaleye katılan taraf olarak; ihale ilanının hazırlanması, ihale dosyasının hazırlanması / teslim alınması, şartnamelerin hazırlanması / incelenmesi, ihale isteklisi taraf olarak ön yeterlilik belgelerinin hazırlanması, teklif oluşturulması ve ilgili tarafa sunulması, ihale sahibi kurum / kuruluş tarafından tekliflerin değerlendirilmesi, gerekli görüldüğünde aşırı düşük teklif açıklamalarının oluşturulup sunulması, mal ve hizmet alımını yüklenecek isteklinin belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi çok farklı ve teknik işlemler gerçekleştirilmektedir.

Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında hazırlanmak / istekli olarak katılmak istenilen ihalelere yönelik farklı dillerde yapılan danışmanlık hizmetine ise Yabancı Dilde İhale Danışmanlığı Hizmeti denir.

Yabancı taleplere açık olan ihale dosyası hazırlamak, Türkiye’de açılan bir ihaleye yabancı ortaklarınızla birlikte ya da yurtdışında açılan bir ihaleye istekli olarak katılmak istiyorsanız; ihtiyaç duyacağınız tüm evrakların farklı dillere çevrilmesi konusunda Ankara Noter Yeminli Beta Çeviri Bürosu’nun yabancı dilde ihale danışmanlık hizmetinden faydalanabilir, ihale sürecini sorunsuz bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.