20%

Metnin Alınması

Öncelikle tercümesi yapılacak metin müşteriden e-posta, cd veya faks yöntemi ile alınır.

40%

Tercüman Ataması

Alınan iş için, proje yöneticisi tarafından tercüme dili, metnin konu alanı, işin büyüklüğü ve teslim tarihi gibi değişkenlere bağlı olarak tercüman ataması yapılır.

60%

Ön Çalışma

İş için belirlenen tercüman aracılığı ile öncelikle metin üzerinde bir ön çalışma yapılır. Bu ön çalışma, konu hakkında araştırma yapmayı ve terminoloji çalışmasını içerir.

80%

Tercüme

Alınan işin tercümesi en kaliteli ve en hızlı şekilde nitelikli tercüman tarafından yapılır.

100%

Revizyon

İyi bir zaman yönetimi ile metnin müşteriye gönderilmeden önce kontrolü için bir süre ayrılmıştır. Proje için belirlenen redaktör tercümenin dilin kullanımı ve anlam açısından revizyonunu yapar.

 

Teslim

Eğer ihtiyaç görülüyorsa veya müşteri talep etmişse, redaktör incelemesinden sonra uzman editör tarafından metnin son okuması yapılır ve tamamlanan proje müşteriye talep edilen formatta sunulur.