Kanun Tercüme Çeviri

Kanun / yasa tercümesi; çok farklı alan ve dillerde talep edilmektedir. Beta Ankara Noter Yeminli Tercüme Bürosu; mükemmel dil bilgisine ve hukuk terminolojisine sahip, birçok alt hukuk alanında uzmanlaşmış tercüman kadrosuyla, ihtiyaç duyduğunuz tüm dillerde hızlı, doğru, güvenilir ve kaliteli kanun tercüme hizmeti vermektedir.

Beta Çeviri tarafından verilen yasa tercüme hizmetlerinden bazıları; 

 • Bankacılık kanunları tercümesi,
 • Anlaşma kanunları tercümesi,
 • Bütçe kanunları tercümesi,
 • Özel kanunlar tercümesi,
 • Af kanunları tercümesi,
 • Genel af kanunları tercümesi,
 • İmar kanunları tercümesi,
 • İcra İflas kanunları tercümesi,
 • Ticaret kanunları tercümesi,
 • Mali yönetim kanunları tercümesi,
 • Eğitim / öğretim kanunları tercümesi,
 • Turizm kanunları tercümesi,
 • Teşvik kanunları tercümesi,
 • Borç kanunları tercümesi,
 • Belediye kanunları tercümesi,
 • Askerlik kanunları tercümesi,
 • Ceza kanunları tercümesi,
 • Ceza muhakeme kanunları tercümesi,
 • İskân kanunları tercümesi,
 • Terörle mücadele kanunları tercümesi
 • Uluslararası sözleşme tercümesi,
 • Vergi kanunları tercümesi,
 • Trafik kanunları tercümesi,
 • Avukatlık kanunları tercümesi,
 • Tarım kanunları tercümesi,
 • Sigorta kanunları tercümesi,
 • Doğal afet kanunları tercümesi,
 • Sosyal güvenlik kurumları kanunları tercümesi,
 • Silahlı kuvvetler kanunları tercümesi,
 • Nüfus hizmetleri kanunları tercümesi,
 • Siyasi haklar kanunları tercümesi, 
 • Avrupa Birliği kanunları tercümesi,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri kanunları tercümesi,
 • Sayıştay kanunları tercümesi,
 • Danıştay kanunları tercümesi,
 • Siyasi partiler kanunları tercümesi,
 • Medeni haklar kanunları tercümesi,
 • İletişim ve veri aktarımı kanunları tercümesi,
 • Kişisel verilerin korunması kanunları tercümesi,
 • Kişisel haklar kanunları tercümesi,
 • Kontrat tercümesi,
 • Dilekçe tercümesi,
 • Evlilik sözleşmesi tercümesi,
 • Adli tebligat tercümesi,
 • Dava dosyaları tercümesidir.

Buraya yazılmayan daha birçok alanda ve tüm dillerde; hızlı, güvenilir, cümle ve anlam bütünlüğünün muhafaza edildiği tercüme hizmeti sağlamaktayız.