Günümüzde tüm alanlarda yaşanan küreselleşme ile iletişim ve ticaretin dünya çapında yaygınlaşması, neredeyse tüm insanların ortak yaşadığı bir dünya toplumunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak da birey ve toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kanun veya diğer adıyla yasalar, tüm insanlık için bağlayıcı hale gelmeye başlamıştır. Kanun ve yasalar, ülkelere göre farklılık gösterse de; uluslararası sözleşmeler taraf olan tüm toplumları, devletlerin uyguladığı kanunlar ise o ülkede yaşayan ya da o ülkeyle ilişkisi olan bireyleri ve oluşumları sorumluluk kapsamına almaktadır. Bu nedenle de kanun tercümesi gün geçtikçe daha da önemli bir hale gelmektedir. 

Örneğin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde uluslararası ticaret yapan ve işveren statüsüne sahip olan yabancı bir şirketin avukatının; işveren ile işçiler arasında iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıkları çözebilmesi için, ilgili yargı biriminin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na vakıf olması gerekir.

Aynı şekilde yabancı bir ülkede, o ülke vatandaşı bir kişiyle evlenmek ya da evlat edinmek isteyen bir kişinin, işlemleri sağlıklı yürütebilmesi için ilgili ülkenin kanunlarını bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekir.

Bununla birlikte; yapılan kanun tercümesi kesin ve doğru olmalıdır. Çünkü tek bir yanlışlık bile telafisi mümkün olmayan ekonomik ve hukuki yaptırımlara sebep olacaktır. Bu nedenle yasa çevirisi yapılırken; maddeler, bilgiler, ifadeler, hukukî terimler korunmalı ve hedef dile aynen aktarılmalıdır.

Bireyler, kamu kurumları ve özel sektör oluşumları için; kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın anlaşılması ve uygulanması konusunda, bilgili ve tecrübeli, hukuk mezunu tercümanlarıyla kanun çevirisi yapan ve verdiği hizmetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan Beta Çeviri, tercüme sürecinin tüm aşamalarında müşterisinin yanında ve desteğindedir.