Kanun / yasa tercümesi; bir anayasal hukuk sisteminde, devletin yetkili organları tarafından usulüne uygun olarak hazırlanan, yasama organı tarafından onaylanan ve ilan edilerek yürürlüğe sokulan, bireyler arasındaki ya da bireyle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen, tüm fertler için bağlayıcı özelliği olan kanun veya yasaların, farklı bir dile çevrilmesi için yapılan tercümedir.

Kanun / Yasa Tercümesi Nedir?

Türkiye’de kanunlar normlar hiyerarşisi içinde; anayasa ile temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmalardan sonra yönetmeliklerden önce gelir. https://www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx adresinden ulaşılabilen 900’e yakın kanun bulunmaktadır.

Kanun / yasa tercümesine; genellikle ticari şirket ve firmalar, hukuk firmaları ve mahkeme kalemleri tarafından daha sık ihtiyaç duyulmaktadır.

Ankara yasa tercüme bürolarından biri olarak kurulduğu günden beri, yönetmelik ve kanun tercümesinde kendini ispatlamış ve birçok başarıya imza atmış olan, hukuk alanında deneyimli yeminli tercüman kadrosuna sahip tercüme bürosu Beta Çeviri; doğru, güvenilir ve kaliteli tercümenin tek adresidir. Müşterilerimize ihtiyaç duyabilecekleri her dilde yeminli kanun tercümesi hizmeti vererek tüm taleplerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılıyoruz.