Kaset Vcd Dvd Tercüme Hizmeti

Beta Çeviri, akademik, tıbbi, hukuki ve diğer tüm alanlarda ve talep edeceğiniz her dilde ihtiyaç duyduğunuz ses ve görüntü deşifre ve tercüme işlemini, deneyimli tercümanlarıyla hızlı, doğru ve kaliteli bir şekilde sizlere sunmaktadır.

Görüntü ve ses kaydı yapılarak web sayfası ya da kaset, CD, DVD, flashdisk, harddisk gibi taşınabilir belleklere farklı formatlarda kaydedilmiş her türlü dijital materyalin dinlenerek, yazılı metin haline dönüştürülmesi işlemine deşifre (transkripsiyon) denir. Bu işlemin yabancı dildeki kayıtlara yönelik yapılması ise deşifre tercüme veya deşifre çeviri olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde hemen hemen bütün bilimlerde, iş sektörlerinde, sanat dallarında ve akla gelecek tüm alanlarda kayıtlı ses ve görüntünün deşifre edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü bu kayıtların akademik, tıbbi, hukuki, mesleki, edebi ve sanatsal öneminin oldukça yüksek olmasının yanında, yazılı hale getirildiğinde elde edilmesi, anlaşılması, paylaşılması, kayıt altına alınarak saklanması, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, kısacası pratik kullanımı daha kolay ve ekonomik olmaktadır. 

Ankara Tercüme Bürosu Beta Çeviri; sunduğu web sayfası, kaset / VCD / DVD deşifre hizmeti kapsamında, ulaştıracağınız yabancı dildeki tüm ses ve görüntü kayıtlarının, alanında uzman tercümanlarca tercüme edilmesini ve onaylı bir şekilde tarafınıza teslim edilmesini sağlamaktadır.