Beta Çeviri Tercüme Bürosu vermiş olduğu tüm hizmetlerin birinci aşamasında; kendisine ulaştırılan tercüme edilecek materyalin gizlilik ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınmasıyla işleme başlar. Öncelikle proje yöneticisi tarafından; talep süresi göz önünde bulundurularak ilgili materyalin içerdiği yabancı dil ve konu alanına göre profesyonel noter yeminli tercüman / tercümanlar belirlenir.

Kaset / VCD / DVD deşifre hizmeti verilecek ses ve görüntü kaydının kalitesi incelenir, düşük kalitede olan dosyalar özel işlemlerden geçirilerek yüksek kalitede dinlenebilecek bir hale getirilir. Sonraki aşamada kayıt, tercüman tarafından dinlenerek; konuşma ifadelerinin, duraklamaların, tereddütlerin ve tekrarların yer aldığı, kayıttaki kelimelerin değiştirilmediği “temizlenmemiş” yazılı metne dönüştürülür. 

Yazılı metin bu haliyle kullanılabileceği gibi, hizmet alan müşterinin talebine göre konuşma söylemi unsurları olan duraklamalar, tereddütler, tekrarlar ve hitap kelimelerinden arındırılarak ve doğru imla kuralları ile uygun cümle yapısında yeniden yazılarak “temizlenmiş”  metin şekline de dönüştürülebilmektedir.

Metin haline getirilen belge, sonraki aşamada; doğru kelimelerin kullanılıp kullanılmadığı, cümle ve anlam bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığının kontrolü maksadıyla farklı bir uzman tercüman tarafından redaksiyon işlenme tabi tutulur. Daha sonra gerekli olan onay işlemleri de tamamlanarak müşteriye teslim edilir.