Beta Ankara Çeviri tarafından verilen konsolosluk tercüme onay hizmetlerinden bazıları;

ticaret işlem belgeleri tercümesi,

gümrük işlem belgeleri tercümesi,

diplomatik işlem belgeleri tercümesi,

konsolosluk işlem belgeleri tercümesi,

mahkeme belgeleri tercümesi,

yargı belgeleri tercümesi,

tutanak tercümesi,

yasal karar tercümesi,

tanık ifadesi tercümesi,

sanık ifadesi tercümesi,

müşteki ifadesi tercümesi,

emsal karar tercümesi,

keşif tercümesi,

inceleme tercümesi,

rapor tercümesi,

bilirkişi raporu tercümesi,

yasal sorumluluk reddi tercümesi,

tahkim tercümesi,

kefaletname tercümesi,

nüfus kayıt örneği tercümesi,

doğum belgesi tercümesi,

evlilik cüzdanı tercümesi,

ölüm belgesi tercümesi,

boşanma kararı tercümesi,

medeni durum bildirim belgesi tercümesi,

temsil yetkisi tercümesi,

kimlik belgesi kopyası tercümesi,

pasaport kopyası tercümesi,

sürücü belgesi kopyası tercümesi,

transkript tercümesi,

diploma tercümesi,

yetki belgesi tercümesi,

ana sözleşme tercümesi,

satış belgesi tercümesi,

beyanname tercümesi,

menşe belgesi tercümesi,

kurumsal vekâletname tercümesi,

ticari fatura tercümesi, şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte daha birçok alanda ve konuda; hızlı, güvenilir,  çeviri hizmeti sağlamaktayız.

Beta Çeviri Yeminli Tercüme Ofisi; müşterilerinin talepleri doğrultusunda konsolosluk tasdik işlemlerini titizlikle takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.