Kurumsal Sözlük ve Sözlükçe Çeviri Tercüme

Birden fazla ülkede ve dilde hizmet sunan veya iletişim kuran, küresel kurum ve firmaların; kendi yapısı içinde ve dışında iletişim kurmak için kullanıldığı kelime ve görsellerin yer aldığı, sektöre özgü terimlerin tanımlandığı sözlüklere kurumsal sözlük denir. 


Yalnız belirli bir bilim, sanat, meslek dalı veya sektör ile ilgili kelime ve terimlerin yer aldığı ya da belli bir topluluk tarafından kullanılan kelimeleri içeren, kelime ve terim anlamlarının kısaca açıklandığı küçük sözlüklere sözlükçe denir. Terimler sözlüğü olarak da kullanılmaktadır.


Beta Çeviri, çok dilli iletişim kuran kurum ve firmaların hazırladığı kurumsal sözlük tercümesini ve belirli bir alanda kullanılan terimlerin yer aldığı sözlükçe tercümesini, ilgili alanda akademik eğitim almış ve sektörde tecrübeli yeminli tercümanlarıyla hızlı, doğru ve kaliteli bir şekilde sunmakta, müşterilerine iletişim kolaylığı ve hedef pazarda başarı sağlamaktadır.