Kurumsal dil ve alan dili kullanmak, kullanıcılara ve hedef kitleye iletişim kolaylığı ve anlaşılırlık sağlar. Aynı zamanda kurum içi sözlü – yazılı mesajları, web içeriklerini, raporları, reklam içerik ve sloganlarını, basın bültenlerini, süreli yayınları, kısacası kurumla ilgili tüm faaliyet ve etkinlikleri doğrudan etkiler. Çünkü kurumsal dil ve alan dili sayesinde; farklı dillerdeki hedef kitlelerine verilecek yerelleştirilmiş mesajlar, merkezi motifleri taşıyarak kurum kimliğinin küreselleşmesine ve tüm pazarda geçerli bir prestij oluşmasına katkıda bulunurlar. 

Kurumsal dil ve alan dili; çalışanların aynı bileşenleri tanımlamak için farklı kelime ve terimleri kullanmalarını engeller, tutarlılık sağlar ve olası karışıklıkları, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırır. Bununla birlikte, farklı lokasyonlardaki kurum çalışanlarının aidiyet duygusunu geliştirir. 

Kurumsal sözlük ve sözlükçeler, profesyonel şekilde yapılan terminoloji / jargon derlemeleridir. Kurum çalışanlarının, yazarların, editörlerin ve çevirmenlerin doğru terimleri hızlıca belirlemelerine ve tüm iletişim kanallarında tutarlı bir şekilde kullanmalarına olanak sağlarlar. Ancak farklı dillere yanlış çevrildikleri takdirde, kurumsal dil ve alan dili kullanmanın tüm faydalarından mahrum kalınmasına sebep olurlar. Bu da kurum veya firmanın maddi – manevi zarara uğramasına, prestij kaybına sebep olur.

Farklı dillerde profesyonel bir şekilde hazırlanmış kurumsal sözlük çevirisi ve sözlükçe çevirisi kullanarak, kurum içi ve dışında etkin ve tutarlı bir iletişim sağlamak, merkezi kimliğinizi küresel imzanıza dönüştürmek ve olası zararlardan korunmak için, Beta Ankara Noter Yeminli Tercüme Bürosu ile çalışabilir, yüksek verimlilik elde edebilirsiniz.