Mütercim Tercüman veya Çevirmenlik nedir?

Günümüzde iletişim konusunda kültürel sınırlar yıkılmakta, farklı birçok kültürden insanın ve kurumların iletişimlerinin sağlıklı ve kolay bir şekilde sağlanmasının önemi de giderek artmaktadır. Küreselleşen dünyanın en büyük gereksinimlerinden biri haline gelen kültürler arası iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması çoğu zaman çok yorucu bir iş olmakla birlikte belki de en çok keyif verici işlerden de biridir. Farklı kültürler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması işini yürüten meslek mensupları ise mütercim tercüman 'lardır. Yazılı çeviri işi yapan çeviri uzmanlarına mütercim, sözlü çeviri işi yapan çeviri uzmanlarına ise tercüman denilmektedir. Çeviri yolu ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimin kilit noktasını mütercim - tercümanlar oluşturmaktadırlar. Peki tercümanlık tam olarak nasıl bir iştir? Ayrıntılarıyla sizlere açıklamak istiyoruz.
mütercim-tercüman-çevirmen-ankara-beta-çeviri
 

TERCÜMANLIĞA BİR BAKIŞ

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi mütercim tercümanlar farklı toplumların, farklı kültürlerin birbirleri arasındaki iletişimi ve etkileşimi kurmada en önemli unsurlardan biridir ve bu iletişimin, etkileşimin bel kemiğini oluşturur. Mütercim tercümanlar yazılı veya sözlü tüm iletişimin ve diğer ürünlerin başka dillere aktarılması sürecinin mimarıdırlar. Eğitim, sağlık, diplomasi, savunma alanlarında, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda ve günlük hayattaki alışılagelmiş tüm uygulamalar da dahil olmak üzere insan yaşamında büyük önem arz eden tüm uygulamaların diller arasında nasıl ifade edilmesi gerektiği konusunda aklımıza gelen en önemli kişilerdir. Mütercim tercümanlık; insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine önemli katkılar sağlamış meslek gruplarından biridir. Mütercim tercümanlığın detaylarına inerek nasıl bir meslek olduğunu kavramanıza yardımcı olmak için aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
 

MÜTERCİM TERCÜMANLAR NASIL ÇALIŞIR?

Diller ve kültürler arasın iletişimin temel taşı olan mütercim- tercümanların mesleğini anlayabilmemiz için öncelikle ne gibi alt alanlara ayrıldığını öğrenmemiz gerekmektedir. Mütercim- tercümanlık farklı uygulama ve becerileri gerektiren farklı iki alana ayrılmaktadır:
 
Yazılı Çeviri: Mütercim tercümanların çoğunlukla tercih ettikleri alanlardan biri olan yazılı çeviri yazılı metinlerin başka dillere çevrilmesi işidir. Sıklıkla tercih edilmesinin nedenlerinden biri ve en önemlisi sözlü çeviriye göre daha uzun zaman ve daha az hata içermesidir. Yazılı çeviri yapan mütercim tercümanların; tercüme büroları, kitabevleri, şirketler gibi özel sektör kurumlarının yanı sıra bakanlıklar, elçilikler, konsolosluklar, müsteşarlıklar gibi kamu kurumları da dahil olmak üzere birçok farklı kurumda çalışabilme imkanı vardır. Aynı zamanda da serbest (freelance) olarak çalışabilmeleri de mümkündür. Yazılı çevirinin kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibidir:
• Edebi metinleri çevirisi
• Teknik ve bilimsel metin çevirisi
• Sosyal bilimler ve insan bilimleri çevirisi
• Ticari metin çevirisi
 
Sözlü Çeviri: Sözlü çeviri hem uzmanlaşmakta hem de uzmanlaştıktan sonra icra etmede en çok zorlanılan alanlardan biridir. Çünkü bu çeviri türünde zamanınız kısıtlıdır, insanlarla birebir iletişim içinde olmak zorundasınızdır ve yine zamanın kısıtlı olması nedeniyle hata yapmaya mahal veren bir çeviri türüdür. Sözlü çeviri yapan tercümanlar da yine tercüme büroları ile ya da serbest (freelance) olarak çalışabilmektedirler. Sözlü çeviriye diplomatik temaslar, ekonomik zirveler, ticari toplantılar, kültürel organizasyonlar, bilimsel konferanslar gibi alanların yanı sıra kişisel toplantı ya da organizasyon gibi nedenlerle de sık sık başvurulabilmektedir Sözlü çevirinin en yoğun olarak başvurulduğu diğer alanlar arasında aşağıdaki alanlar sayılabilmektedir:
• Konferans çevirmenliği
• Mahkeme çevirmenliği
• Toplum çevirmenliği
• Medya çevirmenliği
• Nikah çevirmenliği
 
Beta Çeviri, uzman mütercim tercümanları ile hemen hemen her alanda ve her dilde Ankara ve dünyaya çeviri hizmeti vermektedir. Bize ulaşmak için tıklayınızhttps://www.betaceviri.com/iletisim