• Özürlülerin Veri Tabanı Oluşturmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik Tercümesi (R.G. 30/10/2005 25981)
 • Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tercümesi (R.G. 14/03/2006 26108, R.G. 16.09.2004 25585)
 • Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Tercümesi (R.G. 14/04/2006 26139)
 • Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonlarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 22/04/2006 26147)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 22/04/2006 26147)
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 02/05/2006 26156)
 • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 30/05/2006 26183)
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 31/05/2006)
 • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği Tercümesi (R.G. 20/06/2006 26204)
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 16/07/2006 26230)
 • İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Tercümesi (R.G. 19/08/2006 26264)
 • Emlak Vergisi Kanunu Tebliği Tercümesi (31/12/2005 Seri No: 47 26040 4. Mükerrer)