Redaksiyon Tercüme ile Editing Çeviri Farkı

Bu yazımda size Redaksiyon Tercüme ve Editing Çeviri hakkında bilgi vereceğim. Sonra Redaksiyon Tercüme ile Editing Çeviri arasındaki farklılıkları anlatmaya çalışacağım. 

Proofreading (Redaksiyon) Tercüme Nedir?

Proofreading Çeviri, Türkçe kelime karşılığı olarak redaksiyon, düzeltme, hataları giderme manalarına gelmektedir. Herhangi bir yazılı dokümanın( kitap, dergi, makale, akademik yayım, kurumsal yazı vb..)  üretilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bir dokümanın proofread edilmesi çok ciddi bir bilgi birikimine ve sabıra ihtiyaç gösterir.

Türkçe olsun ya da İngilizce olsun bir doküman incelenirken bulunan gramer, noktalama işaretleri, harf hataları ve anlam hataları gibi tüm hataların giderilmesi sürecini kapsar. Günümüzde insanlar çalışmalarının hatasız ve eksizsiz bir şekilde yayımlanmasını arzu etmektedirler. İyi bir yazı tadile ve revizyona ihtiyaç duyar. Proofreading Tercüme Hizmeti, bu tadil ve revizyonun en önemli parçasıdır. 

Redaktörlerin tek bir ana amacı vardır: o da yazılı dokümanın tamamiyle gramer ve anlam bakımından hatasız olarak son halini almasıdır.

Bu işlem yapılırken redaktörler aşağıdaki hususları kontrol edip son düzeltmeleri yaparlar.

  • Cümle yapısı
  • Gramer
  • Noktalama işaretleri
  • Harf hataları
  • Büyük ve küçük harflerin kullanımı
  • Uyumluluk
  • Numaralandırma
  • Anlam ve içeriğin kontrolü

Redaksiyon Tercüme, bir yazım sürecinin son basamağıdır. Son basamağı olması onun önemsiz olduğu anlamını taşımamalıdır. Bu işlemden sonra yazılı doküman amacına uygun olarak kullanılmaya hazır hale gelir. Profesyonel redaktörler proofreading süreci tamamlanmış bir dokümanı bir çok defa kontrolden geçirirler dahası birkaç redaktör aynı dokümanı çapraz bir şekilde kontrol eder. Böylece, bu süreç sonunda yazılı dokümanın tamamen hatadan arındırılmış bir şekilde hazır olduğuna kanaat getirirmiş olurlar.

Çoğu insan kendi yazılarını proofread etmek ister ancak yapılan çalışmanın her zaman profesyonel, konusuna hakim başka bir göz tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çoğu zaman kendi çalışmalarımızda hatalarımızı göremeyiz. Bu da çalışmanın doğru ya da profesyonel yapılmadığı kanaati oluşturabilmektedir. 80000 kelimelik yazılmış bir kitapta mutlaka gözünüzden kaçacak hatalar olacaktır.

Sonuç olarak yazılı dokümanınızı Türkçe olsun ya da İngilizce olsun konusunda uzman kişilere yaptırmalısınız. Bu işlemi yaptırdığınızda ortaya çıkacak ürün daha profesyonel olacak ve eserin parlamasına sebep olacaktır.

Editing (Video-Sözlü) Çeviri Nedir?

Editing Tercüme Türkçe kelime karşılığı olarak yazılı, sözlü ya da video materyallerin son şeklinin verilmesi maksadıyla düzenlenmesi, revize edilmesi ve yayımlanması sürecine denmektedir. Bu işlemi yapan kişilere editör denir. Editing işleminin hedefi anlam, gramer ve baskı hatalarının tespiti ve giderilmesi, hedef meteryaldeki belirsizliklerin giderilmesi ve açıklığa kavuşturulması, hedef kitleye uygun olmayan kısımların giderilmesi, meteryalin akıcı ve belirli bir düzende akışının sağlanmasıdır.

Yazılı metinden bahsedecek olursak, editör baskıya hazırlanacak metnin içerisinde bulunan hataların giderilmesi, netlik ve etkinliği hususunda çaba harcar.

Editing Çeviri işlemi sırasında editör ekleme, çıkarma ya da silme, farklı kelimelerle ifade edilmiş cümleleri yeniden düzenleme ve karışıklıkları giderme gibi çalışmalar yapar.

Editing Tercüme sürecinde editör yazılı metne son derece etkin bir dokunuş sergilemelidir. Bu bağlamda hedef kitlenin metni daha iyi anlamasına, fikirlerin daha açık hale getirilmesine ve hedef kitleyi etkilemeye çalışacaktır. 

Sözlü Tercüme işlemi yazmaya başlar başlamaz başlatılabilir ya da yazar yazma işlemini bitirdikten sonra başlayabilir. Taslak olarak hazırlanan bir metinde editörün fikirleri yazarı yönlendirmesi çok önemlidir. Özellikle bu husus tecrübesiz yazarların yazılarında kullanılır. Profesyoneller ise genel olarak editing sürecini bildiklerinden bu işlem sonraya bırakılır. Örneğin taslak metinde yazının akışı, nerede hangi konudan bahsedileceği editör tarafından yazara iletilebilir. Daha sonradan ağır iş yükünün çıkmaması için bu işlem yazı devam ederken birkaç kez tekrarlanabilir.

Genel olarak editing süreci aşağıdaki hususları kapsar:

Planlama(zaman, kaynak vb.)
Yazı başlığına uyumlu çalışma
Daha kapsamlı araştırma, ekleme, çıkarma
Mantıki bir kurgu ve içerik
Yeniden düzenleme
Alt başlıklara uyumlu içerik
Gramer kalıplarının uygun kullanımı, etken ve edilgen yapının ve zamanların kullanımı
Açıklamaların anlaşılırlığı
Cümlelerin uzunluğu ve kelimelerin ekonomik kullanımı

Editing sürecinin sonunda ortaya çıkan ürün okuyucu ya da hedef kitle tarafından değerlendirilecektir. Profesyonel olarak edit edilmiş bir yazı çok olumlu geri dönüşler alacaktır. Aksi takdirde çok önemli bir konunun anlaşılmaması ve benimsenmemesi huşunu doğuracaktır. Sonuç olarak editing süreci hayati önem arz etmektedir. 

Redaksiyon Tercüme ile Editing Çeviri Karşılaştırması

Profesyonel bir editing tercüme şirketinin veya serbest çalışan bir editörün birçok ilk müşterisi, düzenleme ve profreading arasındaki farktan ve hangi hizmeti seçmeleri gerektiğinden emin değildir. Editing Çeviri ve proofreading tercüme hizmetleri yazarlar için farklı sonuçlar doğurur ve bu nedenle potansiyel hizmet arayanlar ne yaptıklarının farkında olmalıdır.

Profesyonel bir editing ve proofreading hizmeti sunan şirketler  edindiği deneyime dayanarak, tipik bir müşterinin bir editing veya proofreading  hizmeti alması gerektiğine dair genel öneriler de sunması gerekmektedir. Editing, özellikle dil kullanımı ve ifadesiyle ilgili olarak yazınızın genel kalitesini artıracak değişiklikler ve önerilerde bulunan proaktif bir düzenleme içermelidir. Editing sürecinden sonra yazının dili keskin ve tutarlı olur, ifadeniz netleşir ve yazınızın genel okunabilirliği artar. Editing, proofreading sürecinden çok daha fazla girdi gerektirir. Editing süreci, yazılı bir dokümanın akışının ve kalitesinin iyileştirilmesini içerir ve genellikle içerik, genel yapı, hedef ve analiz, açıklık, stil ve referanslama ile ilgili çalışmaları içerir.

Editing ayrıca, yazım, dilbilgisi ve diğer dil hatalarını ortadan kaldırarak belgenizin "proofread" edilmesini de içerir. 

Kaliteli yazım hayatın her karesinde çok önemlidir. Yazma kalitesi sonuçta, bir tezi savunmak, bir kitabın kopyalarını satmak veya bir iş müşterisine ürününüzü profesyonel bir şekilde tanıtımını yapmak gibi başarı ile başarısızlık arasındaki farkı ortaya koyabilir. Yazım standardı ne kadar yüksek olursa, materyaliniz o kadar net ve ikna edici olur ve yazar olarak daha güvenilir olursunuz. Fikirlerinize yazımla ne kadar ilhama dönüştürmeniz, mantığınızı aydınlatan veya hikayenizi hareket ettiren konu ne kadar önemli olsa da, eğer yazı akıcı, tutarlı ve hatasız değilse, vermesi gereken etkiyi ortaya koyamayacaktır.

Öte yandan, proofreading editing işleminden daha az kapsamlıdır ve editing sürecinin son aşamasıdır bu nedenle daha ucuz bir hizmettir, ancak yine de çok önemli bir rol oynar. Proofreading süreci, dilbilgisi, imla, noktalama işaretleri ve diğer dilbilgisi hataları gibi, yazılı metin hatalarını düzeltme işlemidir.

Bir yazımda ki hataları ve tutarsızlıkları gidermenin özellikli ve zorlu bir iş olmadığını, bir arkadaş veya aile üyesinin, hatta bir bilgisayar programının yapabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak, profesyonel bir editör herhangi bir arkadaşınız veya aile üyesinden ya da herhangi bir bilgisayar programından çok daha iyi bir redaktördür. Profesyonel bir editör, İngilizce ya da Türkçe yazım kurallarını ve dilin ayrıntılarını bilir, formal olarak eğitilir ve deneyim yoluyla bir romanda veya tezde bulunan sık karşılaşılan yaygın hataları tanımlayabilir ve ortadan kaldırabilir. Hataları gözden kaçırmak kolay ancak yakalamak yazar için çok zordur. Yakalamanın yanı sıra tutarsız sözcük kullanımı, imla ve biçimlendirme hatalarını yakalayabilir. Sonuç olarak proofreading ortaya konan hangi ürün olursa olsun sürecin en son halkasıdır ve editing işleminin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Eğer yazınızdan kesin olarak memnun iseniz, proofreading sizin için en iyi seçenek olacaktır. Ancak dilin kullanımı, ifadelendirme, akış, netlik ve hedef kitleye ulaşımda sıkıntılar var ise öncelikle ürününüz edit edilmek zorundadır. Bu ayrımı yapabilecek olan ise profesyonel hizmet sunan editing ya da proofreading servis sağlayıcılarıdır. Profeading veya Redaksiyon Tercüme Hizmetleri için Ankara Çeviri Büromuz ile iletişime geçebilir ve daha detaylı bilgileri alabilirsiniz?