• Ankara Konya hızlı tren makasları için bakım önerlieri.
 • Ankara-Konya YHT hattı Yaya Turnesinde Tespit Edilen Eksiklikler.
 • Ankara Konya YHT hattı yapı merkezi Taahhütnamesi.
 • Ankara Konya YHT hattının eksikleri.
 • Ankara Konya YHT hattı listesi.
 • Ankara Konya teknik şartname.
 • Ray taşlama şartnamesi.
 • Alayyunt- Kütahya-Balıkesir hat kesimine sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin kurulması yapım işi.
 • Eskişehir (Hariç) – Alayunt- Kütahya- Balıkesir hat bölümü sinyalizasyon ve telekomünikasyon Projesi
 • Hızlı tren kontak sistemleri bakım yönergeleri kitapçığı hata kısmı Ankara-Konya.
 • Yüksek Devirli Havai Hat Ekipmanı (HHE) Bakım Yönergeleri Kitapçığı.
 • Yüksek hızlı tren (YHT) ERTM saraç üstü ekipman sürücü el kitabı.
 • Eskişehir-Balıkesir elektrifikasyon projesi.
 • Bandırma-Balıkesır (hariç)- Manisa- Menemen (hariç) hat kesimine sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin tesis edilmesi yapım işi.
 • TCDD işletmesi genel müdürlüğü şartname.
 • Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması işine ait sözleşme tasarısı.
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Polatlı-Konya YHT hattı sinyalizasyon-telekomünikasyon ve GSM-R sistemleri bakım teknik şartnamesi.
 • Ankara-Konya yüksek hızlı tren (YHT) sinyalizasyon, telekomünikasyon ve GSM-R sistemleri bakım teknik şartnamesi.
 • Cumaovası-Tepeköy tren sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri bakım teknik şartnamesi
 • Poz otosu teknik şartnamesi.
 • 6 adet çok yüksek hızlı tren seti temini teknik şartnamesi.
 • Çok yüksek hızlı tren seti bakım –onarım ve temizlik hizmeti teknik şartnamesi.
 • Hızlı tren demiryolu projesi Ankara – Konya YHT- türkiye uygulaması için güvenlik durum raporu.
 • Sirkeci-Uzunköprü hattıkm:46 km:74 arası hattın serilmesi teknik şartnamesi.
 • Ömerli-Kabakça arası 28 km yol yenilenmesi işi makineli alın kaynağı teknik şartnamesi
 • Sirkeci-Uzunköprü hattıkm:46 km: 74arası hattın sökülmesi, sökülen malzemelerin istifi - hattın montajı-tamiratı – kaynak işleri- genel şartnamesi.
 • Sirkeci-Uzunköprü hattı Ömerli-Kabakça istasyonları km:46 km:74arası mevcut hattın sökülmesi ve malzemenin istiflenmesi işiteknik şartnamesi.
 • Boğazköprü-Yenice-Mersin-Toprakkale elektrifikasyon projesi.
 • Sivas-Erzincan demiryolu etüt-proje, mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmeti alımına ait sözleşme tasarısı.
 • TCDD hat bakım el kitabı-üstyapı-hattın muayenesi.
 • Tepeköy-Selçuk sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri bakım teknik şartnamesi.
 • Tepeköy-Selçuk hat kesimi sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin güvenlik yönünden değerlendirilmesi işine ait teknik şartname.
 • Tepeköy-Selçuk kesimi transmisyon sistemleri teknik şartnamesi.
 • Tepeköy-Selçuk telefon sistemi.
 • Köseköy-Pamukova sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri bakım teknik şartnamesi.
 • Pamukova-Köseköy telefon sis.teknik şartnamesi.
 • Kayseri-Sivas kesimi transmisyon sistemleriteknik şartnamesi.
 • Kayseri- Sivas plastik yalıtkanlı enerji kabloları teknik şartnamesi.
 • Otomatik tren muayene istasyonu teknik şartnamesi.
 • Otomatik tren muayene istasyonu.
 • Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü’ne, kurulacak bilgisayar kontrollü otomatik lokomotif, YHT, EMU, DMU SET yıkama cihazı ve kurulumu ile ilgili teknik şartname.
 • Kayseri kuzey geçişi varyantı (altyapı,üstyapı, sinyalizasyon-telekomünikasyon, elektrifikasyon) ikmal yapım işleri.
 • Ankara-Sincan kuzey hat yapım işi özel idari şartname.
 • TCDD açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartname.
 • İhale dokümanı satın alanlara ilişkin form.
 • Zemin etütlerinin yapılmasına ait mühendislik hizmetleri teknik şartnamesi.