Ankara Noter Yeminli Tercüme Bürosu Beta Çeviri tarafından; gerek kamu kurumları gerekse özel sektör şirketleri için verilen yabancı dilde ihale danışmanlığı kapsamında, ilk aşama olan ihale ilanının yayınlanması ile son aşama olan sözleşmenin imzalanması arasındaki süreçte, hazırlanan tüm belge ve dokümanların yabancı dile doğru ve terminolojiye uygun bir şekilde çevrilmesi sağlanmaktadır. Belgelerin tercüme edilmesi, redaksiyon işlemi ile kontrolün yapılması, noter onaylı tercüman tarafından onaylanması, noter tasdikinin alınması, apostil belgelerinin temini, Dışişleri Bakanlığı veya konsolosluk onayının takibi ile değişiklik ve pürüzler nedeniyle yapılan revizyon işlemleri, tüm belgeler için ayrı ayrı uygulanmaktadır.

Ayrıca daha önce defalarca yabancı dilde ihale danışmanlığı yapmış olan uzman personelimiz; planlama, belge temini, prosedür ve mevzuat konularında eksiklik tespit ettiğinde, müşterilerimizi yönlendirmekte, ihale evraklarının zamanında, doğru ve mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamakta ve sorumluluğu onlarla birlikte üstlenmektedir. Bununla birlikte yabancı ortaklarla dil farkını ortadan kaldırarak iyi bir iletişim kurulması sağlanmaktadır. Tüm bu işlemler, güvenlik ve gizlilik tedbirleriyle desteklenmekte ve müşterilerin azami derecede memnuniyeti hedeflenmektedir.