Yabancı dilde ihale süreci; hem kanuni mevzuat hem de ihaleye konu teknik alanın terminolojisine hâkim olmayı gerektirmektedir. Aksi takdirde çeviride yapılacak anlam ve terim hataları; hukuki anlamda taraf olunan davaların kaybedilmesine, mahkûmiyet ile neticelenmesine, bir ticari firmada çalışan yüzlerce insanın hak kaybına uğramasına, yüksek meblağda mali kayıplarla karşı karşıya kalınmasına yol açabileceği gibi teknik anlamda öncelikle ihalenin kaybedilmesine, ilgili firmanın prestij ve maddi kayıplara uğramasına sebep olacaktır. Kısacası yabancı dilde ihale danışmanlığı; hem hukuki tercüme hem de teknik tercümenin aynı anda yapılmasını, gerektiğinde de buna ek olarak farklı tercüme çalışmalarının yapılmasını gerektirmektedir.

Kamu kurumları ve özel sektör şirketleri için; kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın anlaşılması ve uygulanması, mali, idari ve adli denetim şartlarının takibi konularında uzman, kamuda denetçilik ve ihale uzmanlığı yapmış tercümanlarıyla, yabancı dilde ihale danışmanlığı yapan Beta Çeviri, verdiği hizmetin öneminin bilincinde olarak; ihale sürecinin tüm aşamalarında müşterisinin yanında ve desteğindedir.