Yabancı Dilde İhale Dokümanları Hazırlama - İhale Dosyası Tercümesi

 
İhale dosyası tercümesi; özel şirketler, belediyeler ve kamu kurumları tarafından yapılacak olan mal ya da hizmet alımının, birden fazla istekli arasında en uygun şartları kabul edene verilmesi için hazırlanan, idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve diğer evrakları içeren ihale dosyasının, farklı bir dile çevrilmesi için yapılan tercümedir.
 
İhale yönetmeliklerine göre; Türkiye’de ihale evraklarının ve ön yeterlilik belgelerinin Türkçe hazırlanması zorunludur. Yabancı ortaklığı bulunan firmaların katılımcı olduğu veya yabancı taleplere de açık olan ihalelerde, Türkçe belgelere ilave olarak evrakların bir kısmı ya da tamamı, birden fazla yabancı dilde de hazırlanabilmektedir. Ancak Türkçe metin mutlaka olmalıdır, sadece yabancı dilde hazırlanan ihale dosyası geçerli değildir. Çünkü dosyanın anlaşılması, yorumlanması ve ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınmaktadır. 
 
Yurtdışında yapmak istediğiniz mal ve hizmet sunumu için yabancı dillerde hazırlanmış ihale dosyalarının Türkçeye çevrilmesi, Türkiye’de yabancı ortaklık olarak girmek istediğiniz ihalelerde Türkçe hazırlanan idari ve teknik şartname gibi evrakların istediğiniz dillere çevrilmesi, yurtdışı isteklilere açık olarak yapmak istediğiniz ihale dosyalarının farklı dillere çevrilmesi konularında Ankara İhale Dosya Tercümesi olarak hizmet veren Beta Ankara Çeviri Bürosu ile çalışarak; hızlı, güvenli ve emin bir şekilde rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz.
 

Yabancı Dilde İhale Dosyası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 
Türkiye’de açılan bir ihaleye çok uluslu ortaklık olarak katılmak, yurt dışında açılan bir ihaleye tek başınıza veya yerel bir oluşumla ortaklık yaparak katılmak ya da yabancı isteklilere açık olarak bir ihale yapmak istiyorsanız; evrak tercümesinin taleplerinizi karşılayacak ve güven tesis edecek şekilde yapılması, gerek haklarınızın korunması gerekse rakiplerinizin önüne geçerek ihaleyi kazanmanız için bir zorunluluktur.
 
İhale dosyaları, özellikle uluslararası dosyalar, karmaşık bir yapıya sahip, çok sayıda gereksinim içeren, karşı tarafın belgelerle ikna edilmesi zorluğunu taşıyan, dilsel ve kültürel engellerin aşılmasını gerektiren içeriklerden oluşmaktadır. Bu nedenle ilgili tüm belgelerin doğru tercüme edilmesi, uluslararası ihale uzmanlığı ihtiyacını doğurmaktadır.
 
Hâlihazırda yurt içi ve yurt dışında birçok kamu kurumu ve özel iştirakle çalışan Beta Çeviri olarak, yabancı dilde ihale dosyaları hazırlamaktayız. Bu faaliyeti tüm talep ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde;
Alanında uzman, ihale mevzuatına vakıf, ihale konusu ile ilgili teknik alanın bilgisine ve terminolojisine hâkim tercümanlarla,
İhale dosyasında pürüz çıkmaması için mal ve hizmet alımı yapacak idarenin sınırladığı süre içerisinde ve garantili olarak,
Sizden başka kimsenin dosya içeriğine vakıf olmaması için dosyanın tarafımıza tesliminden size teslim edilmesine kadar geçen sürede güvenliği ve gizliliği sağlayarak,
Türkiye’de yapılan ihalelerde talep edilen yeterlilik belgeleri kapsamında, yabancı ülke kaynaklı münferit ya da ortak katılımcıların tabi oldukları mevzuat uyarınca dengi olan belgelerin tam ve doğru tercümesini yaparak,
Yabancı ülkede yapılan ihalelerde talep edilen yeterlilik belgeleri kapsamında, Türk katılımcının tabi olduğu mevzuat uyarınca dengi olan belgelerin tam ve doğru tercümesini yaparak,
Tercüme sonrası onay gereken belgeleri notere tasdik ettirerek, apostil işlemlerini, Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk onay sürecini takip ederek,
Online hizmet dâhil olmak üzere evrakların teslim alınması ve teslim edilmesi süreçlerini en hızlı yöntemlerle tamamlayarak,
 
Olası muhtemel problemlere anında müdahale ederek ücretsiz revizyon hizmeti sağlayarak yerine getiriyoruz. Üstelik sistemimizde bulunan İhale Dokümanları Tercüme Arşivlerimize de ulaşabilirsiniz.
 

Yabancı Dilde İhale Dosyası Tercüme Hazırlanırken İşlem Yapılan Belgeler Nelerdir?

 
İhale dosyası hazırlanırken; gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat gereği hazırlanması gereken belgeler ile mal ve hizmet alımı talep eden tarafın isteyeceği diğer belgeler zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Yabancı dilde ihale dosyası hazırlama konusunda Ankara Tercüme Büroları arasında kendini ispatlamış olan Beta Çeviri Tercüme Ofisi; gerek alım yapacak gerekse istekli bulunan tarafın ihale dosyalarında çoğunlukla yer alan aşağıdaki belgeler ile ihale konu ve yöntemine göre ihtiyaç duyulan diğer tüm dokümanları en hızlı, güvenilir, gizlilik içerisinde ve kaliteli olarak talep edilen her dilde hazırlamaktadır: 
 1. Dizi pusulası tercümesi,
 2. İhale Danışmanlık Hizmetleri
 3. İhale onay belgesi tercümesi,
 4. İhale hesap cetvelleri tercümesi,
 5. İhaleye ilişkin şartname tercümesi,
 6. Sözleşme tasarısı tercümesi, 
 7. İhale komisyonu kurulmasına ilişkin ihale yetkilisi onayı tercümesi, 
 8. Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen ihale kayıt formu tercümesi,
 9. İlan örneği, ilanın yapıldığına ilişkin belgeler , düzeltme ilanı ve isteklilere tebligat yazıları tercümeleri,
 10. Düzenlenmiş ise zeyilname ve/veya açıklama ile bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler in tercümeleri,
 11. İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklinin davet edildiğine dair davet yazıları tercümeleri,
 12. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu tercümesi,
 13. Arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgelerin tercümeleri,
 14. 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlemesi gereken standart formlar ve diğer belgelerin tercümeleri,
 15. Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı tercümesi,
 16. İhale dokümanı satın alanlara ilişkin tutanak tercümesi,
 17. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı tercümesi,
 18. Ön yeterlilik belge kontrol tutanağı tercümesi,
 19. Uygun olmayan belge tutanağı tercümesi,
 20. İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı tercümesi,
 21. Değerlendirme sonuç tutanağı tercümesi,
 22. Üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminatına ait alındı belgesi tercümesi, 
 23. Üzerine ihale yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamına (ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliği gösteren; mali durum belgeleri, bilanço veya eşdeğer belgeleri, toplam ciro ve ihale konusu ile ilgili bitirdiği iş miktarı, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi)ait tercümeler,
 24. Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgelerin tercümeleri,
 25. İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları tercümeleri,
 26. İhale komisyon kararı tercümesi,
 27. İhale üzerinde kalan isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi tercümesi,
 28. İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı tercümesi,
 29. İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre Kuruma veya Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde buna ilişkin yazışmaların tercümeleri. 

 

Yabancı Dilde İhale Dosyası Hazırlama Fiyatı Ne Kadardır?

 
Yabancı dilde ihale dosyası hazırlama veya hazır bir dosyayı farklı bir dile çevirme fiyatları; kullanılan dile, ihale konusuna, belge sayısına, o dilde ve uzmanlık alanındaki tercüman sayısına ve tercümanlara olan talep yoğunluğuna göre değişmektedir.
Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Beta Çeviri olarak, yaptığımız ihale tercüme ve ihale dosyası hazırlama işlemlerinin tamamını kendi alanında uzman olan tam zamanlı profesyonel kadro ile ve en uygun maliyetle sunmaktayız. Bilgi almak için https://www.betaceviri.com/iletisim lütfen bize ulaşınız.