noter onaylı tercüme, noter onaylı tercüman, noter onaylı çeviri, noter onaylı çevirmen, ankara noter onaylı yeminli tercüme tercüman çeviri, yeminli tercüman ne kadar kazanır

Yeminli Tercüman Kimdir, Yeminli Tercüman Ne Demektir?

Yeminli tercüman, lisans eğitimini Mütercim-Tercümanlık  ya da dil bilimlerinden mezun olmuş ve tercümanlık mesleğini profesyonel mana da icra eden noter yemin zaptı olan şahıslara denir. Bu kapsamda herhangi bir ve ya birkaç dil üzerinde uzmanlaşmış olmak gerekir. Mezun olunan okulun yurt içi veya yurt dışında olması fark etmez. İcra edilen mesleğin resmi hale dönüştürülmesi ve bu konuda noterlerden izinli olması durumudur. Kesinlikle yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Yanlış yapılarak ortaya çıkan aksaklıklardan sorumlu tutulurlar.

Yeminli tercüman ve yeminsiz tercüman arasındaki fark, yeminli tercüman yaptığı işin altına imza atar ve bu belge tüm resmi kurumlarda geçerli hale gelir. Ancak yeminsiz tercümanın çevirisinin resmi hiçbir hükmü bulunmamaktadır ve resmi kurumlarda geçerli kabul edilmez. Hiçbir noter yeminsiz tercümanın çevirisini kabul etmemektedir. Bu sebeple resmi işlerde kullanılacak evraklar mutlaka yeminli tercüman tarafından yaptırılmalıdır.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman olmak için gereken şartlar edinmiş olduğunuz dili kanıtlayan evrakların elinizde bulunması gerekir. Herhangi bir İngilizce mütercim tercümanlık bölümünden almış olduğunuz diploma, uluslararası geçerliliği olan herhangi bir sınavdan almış olduğunuz puan, milli eğitim bakanlığının yapmış olduğu sınavlardan almış olduğunuz puanlar, yurt dışında almış olduğunuz lisans eğitimleri ve dil eğitimi sertifikaları ile herhangi bir noterliğe giderek yeminli tercüman olmak istediğinizi belirtmelisiniz.

Noterlikler, evraklarınızı yeterli gördüğü taktirde sizlere yeminli tercümanlık hakkında; noterliklerde yeminli tercüman nasıl çalışır, gelen yabancı evrak kabulu, yabancı evrak Kabul unsurları, çeviri evrakı hazırlanışı, noterik çeviri evrakı tasdiki unsurları hakkında kısaca bilgi vereceklerdir, ardından evraklarınız ve kişisel bilgileriniz dahilinde sizlere özel yemin zabtı hazırlanıp, noter huzurunda hazırlanan zabtı yüksek sesle okuyup, yemin etmeniz , ardından okuduğunuz zabtın yetkili kısımlarının imzalanmasını talep edeceklerdir.

Önemli bir not olarak, Türkiye Cumhuriyeti resmi devlet daireleri Türkçe’si bulunmayan hiç bir yabancı evrakı onaylamaz/tasdik mührü vurmaz, bu nedenle yurt dışından almış olduğunuz dil bildiğinizi gösteren sertifikalar/diplomalar/transkriptler eğer Türkçe değil ise noterin anlaşmalı olduğu yeminli tercüme bürosu ya da yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmeli, ardından noter huzuruna götürülmeli ve noterin tasdikinden geçtikten sonra zabıt evraklarının arasına konulmalıdır.

Önceden tercüme edilmiş, evraklarınız sizlere yardımcı olacağı gibi, farklı bir tercüme bürosunun veya tercümanın imzası ya da kaşesinin bu çeviri evraklarında olmaması gerekmektedir, çevirisi yapılmış evraklar ile noter dairesine gittiğinizde noter sizleri anlaşmalı olduğu tercüman /tercüme bürosuna yönlendirir ve kendi tercümanın kaşesini /imzasını isteyecektir, bu önemli bir unsurdur.

Yeminli Tercüman Olabilmek İçin Aranılan Şartlar

* Sabıka kaydınızın olmaması
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir
* Herhangi bir yeminli tercüme bürosu çatısı altında çalışıyor olmanız gerekmektedir.
* Yeminli tercüman unvanını verecek olan noterliğin il sınırları içerisinde oturduğunuzu gösterir ikametgâh belgesine sahip olmanız gerekmektedir
* Ve son olarak en önemlisi de tercümanlık yapmak istediğiniz yabancı dili iyi derecede bildiğinizi gösterir üniversite diploması, dil okulu sertifikası ve benzeri herhangi bir resmi evraka sahip olmanız gerekmektedir.

Noter Yeminli Tercüman Olmak ve Tercüman Yemin Zaptı Çıkartma Şartları

* Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak;
* Üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak
* Diploma (Yurt dışı üniversitelerden alınan diplomaların noter onaylı Türkçe çevirisi)
* Yabancı Dil Bilgisi Belgesi (yabancı dilde ise noter onaylı çevirisi)
* Nüfus Cüzdanı aslı

Yeminli tercüman adayı noter huzurunda ayağa kalkarak aşağıdaki yemin metnini okur:

“Yapacağım tercümeleri; konuşulanlara, bilgi ve açıklamalara, ibraz edilen belgelere ve taleplere uygun şekilde yapacağıma, öğrendiğim veya öğreneceğim sırları açıklamayacağıma, başkalarının ısrar ve telkinleri ile hareket etmeyeceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine noter huzurunda yemin ederim.”

Bu yeminden sonra yemin tutanağı noter ve yeminli tercüman tarafından imzalanarak bir nüshası noterlikte saklanmak üzere dosyalanır bir nüshası yeminli tercüme bürosuna verilir ve bir nüshası da yeminli tercümana verilir. Bu aşamalardan sonra noter onaylı yeminli çevirmen unvanını elde etmiş olursunuz.