Yönetmelik Tercüme Hizmetleri Nasıl Sağlanır?


Yönetmelik tercümesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 124. maddede belirtildiği şekliyle, Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yönetmeliklerin, diğer ülkeler tarafından kanunların nasıl uygulanacağını açıklamak için çıkarılmış yönetmeliklerin ve uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan teknik yönetmeliklerin farklı bir dile çevrilmesi için yapılan tercümedir.

Türkiye’de yayımlanmış yönetmelikler, normlar hiyerarşisinde; anayasa, temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, OHAL’de çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, milletlerarası antlaşma ve yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden sonra gelir. https://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx adresinden ulaşılabilen 8000’in üzerinde yönetmelik bulunmaktadır.

Yönetmelik tercümesine; uluslararası organizasyonlarda yoğun şekilde ihtiyaç duyulduğu genel bir kanı olarak kabul edilse de ticari şirket ve firmalar, hukuk firmaları ve mahkeme kalemleri tarafından daha sık talepte bulunulmaktadır.

Ankara yönetmelik tercüme bürolarından biri olarak kurulduğu günden beri, kanun ve yönetmelik tercümesinde kendini ispatlamış ve birçok başarıya imza atmış olan, hukuk alanında deneyimli yeminli tercüman kadrosuna sahip tercüme bürosu Beta Çeviri; doğru, güvenilir ve kaliteli tercümenin tek adresidir. Müşterilerimize ihtiyaç duyabilecekleri her dilde yeminli yönetmelik tercümesi hizmeti vererek bireysel tercüme talebi, avukat ve hukuk bürosu tercüme talepleri, adli birimler tercüme talepleri, resmi kurum tercüme talepleri, resmi kuruluş tercüme talepleri ve şirket / firma tercüme taleplerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılıyoruz.

 

Yönetmelik Tercümesi Neden Önemlidir?

Özellikle farklı ülkelerde yaşama ve uluslararası ya da devletlerarası ticaret alanında rol alma isteklerinde yaşanan artış, birey ve topluluklara farklı kültürlerin ve uluslararası kuruluşların sahip oldukları kanun, yönetmelik, kural ve kaideleri öğrenme sorumluluğu yüklemiştir. Çünkü hukuk sistemleri, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle de yönetmelik tercümesi daha da önemli bir hale gelmiştir. 

Örneğin Türkiye’ye yerleşerek iş kurmak isteyen bir yabancının; haklarını arayabilmesi ya da işyeri açabilmesi için Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hakkında kendi ana dilinde bilgi sahibi olması gerekir. Aynı şekilde Türkiye’de turizm tesisi işleten ve uluslararası mahkemelerde davalı olan bir yatırımcının, yaptığı işin doğru olduğunu anlatabilmesi için, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin tercümesini davanın görüldüğü dilde sunabilmesi gerekir.

Özellikle küresel ticaret yapmak isteyen firmalar; fiyat, kalite, satış öncesi işlemler, satış sonrası destek, belgeleme, güvenlik, ölçüm gibi konularda belirledikleri kriterlerle ürünlerin sertifikalanmasını sağlayan Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization – ISO), Uluslararası Elektroteknik Kurulu ( International Electrotechnical Commission – IEC), Avrupa İletişim Standartları Enstitüsü (European Telecommunications Standards Institute – ETSI), İngiliz Standartları Enstitüsü (British Standards Institution – BSI), Alman Standartlar Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung – DIN) gibi standardizasyon kuruluşlarının teknik yönetmelik tercümelerini mutlaka edinmelidirler.

Bununla birlikte; yapılan yönetmelik tercümesi kesin ve doğru olmalıdır. Çünkü tek bir yanlışlık bile telafisi mümkün olmayan finansal zararlar ve davalara sebep olacaktır. Bu nedenle yönetmelik çevirisi yapılırken; ifadeler, maddeler, bilgiler, hukuki terimler korunmalı ve hedef dile aynen aktarılmalıdır.

Bireyler, kamu kurumları ve özel sektör oluşumları için; kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın anlaşılması ve uygulanması konusunda, bilgili ve tecrübeli, hukuk mezunu tercümanlarıyla yönetmelik çevirisi yapan ve verdiği hizmetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan Beta Çeviri, tercüme sürecinin tüm aşamalarında müşterisinin yanında ve desteğindedir.


Yönetmelik Tercüme ve Çeviri Hizmetleri

Yönetmelik Tercümesi Hangi Alanlarda ve Dillerde Yapılır?

Yönetmelik tercümesi; çok farklı alan ve dillerde talep edilmektedir. Beta Ankara Noter Yeminli Çeviri Bürosu ; birçok alt hukuk alanında uzmanlaşmış, mükemmel dil bilgisine ve hukuk terminolojisine sahip tercüman kadrosuyla, ihtiyaç duyduğunuz tüm dillerde hızlı, doğru, güvenilir ve kaliteli yönetmelik tercüme hizmeti vermektedir.


Beta Çeviri tarafından verilen yönetmelik tercüme hizmetlerinden bazıları; Yönetmelik Tercüme Arşivimize :https://www.betaceviri.com/yonetmelik-tercume-arsivleri ulaşmak için tıklayınız.

Adalet Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
Dışişleri Bakanlığı  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  
Gençlik ve Spor Bakanlığı  
Hazine ve Maliye Bakanlığı  
İçişleri Bakanlığı  
Kültür ve Turizm Bakanlığı  
Millî Eğitim Bakanlığı  
Millî Savunma Bakanlığı  
Sağlık Bakanlığı  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Tarım ve Orman Bakanlığı  
Ticaret Bakanlığı  
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı  
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)  
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  
Kamu İhale Kurumu (KİK)  
Hazine Müsteşarlığı  
Vakıflar Genel Müdürlüğü  
Diyanet İşleri Başkanlığı  
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)  
Yüksek Öğretim Kurumları / Üniversiteler  
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)  
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı  
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)  
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)  
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)  
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)  
Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO)  
Uluslararası Elektroteknik Kurulu (IEC)  
Avrupa İletişim Standartları Enstitüsü (ETSI)  
İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI)  
Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) yönetmelik tercümesidir. 
Buraya yazılmayan daha birçok alanda ve tüm dillerde; hızlı, güvenilir, cümle ve anlam bütünlüğünün muhafaza edildiği tercüme hizmeti sağlamaktayız.

 

Yönetmelik Tercümesi Kime Yaptırılmalıdır?

Yönetmelik tercümesi; uzmanlık gerektiren bir alandır ve bu alanda uzmanlığı olmayan bir tercüman tarafından yapılamaz. Yasal terimler söz konusu olduğunda, hedef dilde karşılığı bulunamayan kelimelerle karşılaşılabilmektedir. Tercümanın dil becerisinin yanında hukuk, mevzuat ve uluslararası standartlar konusunda da tam bir bilgiye sahip olması gerekmektedir.
Bununla birlikte kullanılabilmesi için resmi onay gerektiren yönetmelik tercümesi; belgenin başka kişilerce ulaşılmasını engelleyecek şekilde gizlilik ve güvenlik tedbirleri alınarak, acil çeviri hizmeti talep edildiği takdirde en kısa sürede uzman tercümanlar tarafından çevrilmelidir. Tercüme metni alanında uzman olan redaktör ve editörler tarafından dilbilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, format / biçimlendirme, konu bütünlüğü ve anlam doğruluğu yönlerinden gözden geçirilmeli, tespit edilen hatalar düzeltilmelidir. Noter yeminli tercüman tarafından onaylanarak en hızlı vasıtayla müşteriye ulaştırılmalıdır. Onay gerektiren tercümelerde, talep edildiği takdirde, onay süreci takip edilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

Kaynak ve hedef dilde uzman, çeviri yeteneğine ve tecrübesine sahip, iki ülkenin de yasal sistemlerini bilen, yönetmeliğin dâhil olduğu alt alana vakıf, teknik terminolojiyi bilen ve anlayan tercümanları kadrosunda barındıran, evrak güvenliğini sağlayan, kaliteli bir tercüme sunan, tercümeyi her aşamada kontrole tabi tutan, tüm onay ve tasdik işlemlerini müşterisi adına takip ederek sonuçlandıran ve tüm bu işlemleri uygun bir maliyetle tamamlayan Beta Çeviri ile çalışmak; yönetmelik tercümesi yaptırmak için en hızlı ve doğru yoldur.

 

Yönetmelik Tercümesi Fiyatı Ne Kadardır?

Yönetmelik tercümesi; genel tercümelere göre daha fazla uzmanlık, zaman ve maliyet gerektiren bir tercüme türüdür. Tercüme yapılacak yönetmeliğin sayfa ve karakter sayısı, hukuk bilgisine hâkim, aynı zamanda dil becerisi yüksek hukuk tercümanlarının sayısı, bu kişilere olan talebin yoğunluğu, talep edilen zaman gibi etkenler maliyeti etkilemektedir.
Ankara noter onaylı tercüme büroları içerisinde en makul ve karşılanabilir yönetmelik tercüme:https://www.betaceviri.com/ fiyatlarını öğrenmek ve daha fazla bilgi almak, Türkiye ve dünya genelinde birçok kurum, kuruluş ve firma gibi hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşınız.