Tercüme Türleri Nelerdir? Çeviri Türleri Nelerdir?

Tercüme, yazılı metnin bir dilden diğerine aktarılmasıdır. Tercüme ve yorumlama terimleri sık sık birbirinin yerine kullanılsa da, kesin tanımla, çeviri yazılı dili ifade eder ve konuşulan kelimenin yorumunu ifade eder. Tercüme, bir metnin anlamını yorumlama eylemi ve daha sonra eşdeğer bir metnin üretimidir. Aynı zamanda başka bir dilde aynı mesajı ileten bir çeviri olarak da adlandırılır. Çevrilecek metne kaynak metin denir ve çevrileceği dile hedef dil denir; son ürüne bazen "hedef metin "denir.
 
Tercüme, iki dilin dil bilgisi kurallarını, yazım kurallarını ve deyimlerini içeren kısıtlamaları dikkate almalıdır. Yaygın bir yanılgı, herhangi iki dilin arasında basit bir kelime yazışması olduğu ve çevirinin basit bir mekanik süreç olduğudur. 
 
Çok geniş kapsamlı bir alan olan, oldukça geniş bir kitleye hitap eden tercüme faaliyetinin doğal olarak kendi içerisinde bir çok alt türleri vardır. Bu alt türler farklı birçok alana hitap etmektedir ve bu alanlar kapsamında çevirinin hedeflendiği amaca göre yapılmaktadır. Her bir tür ise farklı uzmanlık becerileri gerektirmektedir. Bu alt türleri detaylarıyla birlikte aşağıda açıklanmıştır.

SÖZLÜ ÇEVİRİ

Bu çeviri türü çok farklı ortamlarda gelişebilen bir türdür. Bu çeviri türünde tercüme iki ya da daha fazla kişi arasında yapılmaktadır ve belirleyici kıstas diyalog biçiminde, karşılıklı geçen konuşmaların tercüme edilmesidir. Tercüme birbirinden farklı pek çok ortamda gerçekleşebilmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ise konuşmaların kısa kısa ve karşılıklı gelişmesi, dolayısıyla da konuşmaların akışını bozmaksızın bir dilden diğer dile sürekli olarak geçiş yapma gerekliliğidir. Konuşmaların kısa kısa ve spontane gelişmesi nedeniyle tercümanlar sık sık devreye girerler ve hatırlanması gereken bilgi miktarı daha az olduğu için tercümelerini not almaksızın yapabilmektedirler. Ayrıca tercümenin gerçekleştiği ortamda tercüman ve katılımcılar aynı ortamda, eşit fiziksel koşullarda; örneğin bir masanın etrafında bulunabilirler. Bundan dolayı da katılımcılar arasındaki etkileşime birebir, aktif olarak katılarak, zaman zaman katılımcıların diyaloglarını düzenleme, katılımcılar arasında seçim yaparak diyaloglarda öncelikli tarafları belirleme ve anlaşılamayan noktaları açıklığa kavuşturma gibi bir rol üstlenmektedirler. Bu tercüme türünün sıklıkla gerçekleştiği ortamlar arasında iş görüşmelerini, hastaneleri ya da doktor muayenehanelerini, turizm merkezlerini, mahkemeleri ya da devlet dairelerini sayabiliriz.

ARDIL ÇEVİRİ

Bu çeviri türünde tercüme daha resmi bir ortamda yapılmaktadır. Diyalog çevirisine göre daha uzun konuşmaların yapıldığı bu çeviri türünde konuşmacılar zaman zaman konuşmalarını yazılı bir metinden okurlar. Karşılıklı görüşmeler üst düzeydir ve konuşmacılar daha uzun konuşurlar. Konuşmacılar kimi zaman süresi 5- 6 dakikayı bulan konuşmalar yaparlar ve konuşmaları daha uzun olduğu takdirde duraklayarak konuşmanın dinleyicilere tercüme edilmesi için beklerler. Bu noktada tercüman ise konuşmayı dinler ve önemli gördüğü noktaları not alır, not aldığı kısımlar dışında kalan cümleleri ise aklında tutması gerekmektedir. Sonrasında ise konuşmayı aldığı notlardan ve hafızasına aldığı diğer kısımlardan hareketle diğer bir yabancı dile çevirir. Tercüme sırasında bulunulan ortam büyük bir salon ise tercüman dinleyicilerin tamamına ulaşabilmek adına tercümeyi bir mikrofon aracılığıyla yapabilmekte, kimi zaman da kürsüye ya da sahneye çıkarak bu işlemi gerçekleştirebilmektedir. Ardıl çeviri diyalog çevirisinde saydığımız ortamların tamamında gerçekleştirilebilir; ancak konferanslar ve diplomatik temaslar gibi ortamlarda da icra edilmesi mümkün olabilir.

SİMULTANE (EŞ ZAMANLI ÇEVİRİ)

Bu çeviri türü tercümanların belki de en çok zorlandığı türdür. Bu türde çeviri yapılan konuşmayla eş zamanlı olarak yürümektedir. Ardıl çeviriye gör çok daha büyük çaplı, uluslararası organizasyonlarda kullanımı tercih edilen bu tür tercümenin gerçekleştirilmesi için özel teknik donanım da gerektirmektedir. Fazlasıyla zihin yorucu olan bu türde tercümanın aynı anda bir yandan konuşmayı dinlemesi, konuşmacının beden dilini takip edip uygun biçimde yorumlaması, dinlediği konuşmaları uygun şekilde anlayıp yorumlaması; diğer yandan da kendi çıktısını dinleyip ses tonu, aksan, sözcük seçimi ve dil bilgisi açısından da otokontrol sağlaması gerekmektedir. Tercümenin yapıldığı ortam; büyük çaplı organizasyonların gerçekleşeceği ortamlarda bulunan ya da sonradan kurulabilen çeviri kabinleridir. Tercüme çeviri kabinlerinde bulunan kulaklık ve mikrofonlar yardımıyla yapılır. Bazı durumlarda konuşma metni tercümana önceden çalışması için verilebilir. Bir kabinde 2 ya da 3 tercüman bulundurulmaktadır. Bir tercüman ise tek başına maksimum 40 dakika tercüme yapabilmektedir. Eş zamanlı tercüme hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.betaceviri.com/simultane-tercume tıklayınız.

EDEBİ TERCÜME

Adında anlaşıldığı gibi oldukça açıklamalı - edebi çeviri, öyküler, romanlar, şiirler ve oyunlar gibi edebi eserlerin çevirisini ifade ediyor. Genellikle en yüksek çeviri biçimi olarak kabul edilir, çünkü edebi bir çeviri, kaynak dilde belgenin anlam ve içeriğinin hedef dile aktarılmasından çok daha fazladır. Uygun kültürel nüansları birleştirmeyi, mizahı, duyguları ve belirli bir eserin diğer ince unsurlarını tercüme etmeyi içerir. Birçok çevirmen, İngilizce ve Türkçe edebi metin çevirilerinde kelimesi kelimesine çeviri hatasına düşmektedir. Birçok okur yazar, özellikle şiir olmak üzere edebiyat eserlerini çevirmenin imkansız olmasa da çok zor olduğuna inanıyor. Çok zor olabilecek durumlardan bazıları - kelimeler, püf noktaları, deyimler, anagramlar vb. Genellikle, hedef dilde uygun çeviriler yoktur ve nüanslar kaybolur. Çoğu zaman, yazarın ima ettiği birçok ince çağrışım çeviri sırasında kaybolur. Bu sebepten, yazarın bireysel yazım tarzı meselesi olduğundan çevirmenin bu benzersizliği iletme becerisi ortaya çıkmaktadır.

TİCARİ TERCÜME 

Bu çeviri türü, işletme jargonunun bilgisi ve işletmenin ait olduğu sektör gibi uzmanlık becerilerine sahip bir tercümanlık sahasıdır. Ticari evrakların tercümesinde kullanılan metin türleri arasında ticari yazışmalar, raporlar, ihale belgeleri, şirket hesapları, notlar vb. yer alabilir. 

YASAL ÇEVİRİ

Bu, en karmaşık çevirilerden biridir. Yargı çevirisi ile karıştırmamak gerekir. Doğum belgesi çevirileri ve evlilik cüzdanı çevirileri, çeviri sözleşmeleri, anlaşmaları, her türlü mutabakat, hukuki kapsamda her türlü evrağı içermektedir. İyi bir tercüman, belgelerin ve belgelerin amaçlandığı iki bölgenin ya da ülkelerin altındaki çeşitli bağlamları anlamalıdır - sosyo-kültürel yönler ve ayrıca siyasi-yasal yönler. Daha sonra hedef kitlenin metni kolayca anlayacağı şekilde çevirmeleri gerekmektedir. Kültürleri ve diğer yönleri biliyor olsanız ve çeviri konusunda uzmansanız bile, çevirinizin tamamen hatasız olmasını sağlamak için hukuk alanında uzmanlara danışmanız gerekmektedir.

TEKNİK ÇEVİRİ

Tercüme edilmesi gereken her türlü teknik içerik - kullanım kılavuzları, kılavuzlar, çevrimiçi yardım metni, talimat kitapçıkları, eğitim materyalleri ve videoları, üretim, bilim veya mühendislik tercümesi gibi teknik alanlar için pazarlama materyalleri - bunların tümü teknik çeviri kapsamındadır. Bir tercüman seçerken, kendi sektörünüzde kullanılan terminoloji ve terim ile ne kadar iyi olduklarını kontrol etmek önemlidir. Doğası gereği, teknik içerik çevirisi karmaşıktır ve küçük bir hata bile daha sonraki bir noktada büyük bir hataya neden olabilir; Bu nedenle, çeviri hizmeti sağlayıcısının aldığı kalite kontrol önlemlerinin ne kadar katı olduğunu kontrol etmek iyi bir uygulamadır. İdeal olarak, ISO 9001: 2015 ve ISO 17100: 2015 sertifikalı olmalıdır.

YARGI ÇEVİRİSİ

Evet, bu çeviri türü yasal çeviriden farklıdır. Ancak adli çeviri hakkında konuştuğumuzda, temel olarak, mevduat, toplantı tutanakları, uzman tanıklıkları, tanık ifadeleri, kararlar, mektuplar, görüşmeler ve daha fazlası gibi mahkeme belgelerinin tercüme edilmesi faaliyetlerini kapsar.

İDARİ ÇEVİRİ

Çeviri alanında, idari, büyük şirketler veya bölgesel işletmeler olsun, kuruluşlarda sıklıkla kullanıldığını gördüğümüz yönetim metinlerinin çevirisini ifade eder. Ticari çevirilere oldukça benzer olsa da, tamamen aynı değildir. İdari çeviri ticari çevirinin alt kümesi olarak adlandırılabilir, ancak tüm ticari çevirilerin mutlaka idari olması gerekmez.

TIBBİ ÇEVİRİ

Tıbbi alanda bulunan etiketler, ambalajlar, talimatlar veya yazılımlar gibi hastayla ilgili her türlü tıbbi içerik ve araştırma makaleleri, klinik deneme belgeleri, kalite yönetim sertifikaları ve benzerleri gibi ürünle ilgili içerik genellikle çeviriye ihtiyaç duyar. Çeviri hizmeti sağlayıcılarının deneyimli olması, gerekli bilgiye sahip olması ve ülke içi profesyonel olması kesinlikle zorunludur. Tercüme gereklilikleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğinden tıbbi belgelerin tercümesi de çok zor olabilir; Tıbbi dokümanlarda uzmanlaşmış bir tercüman ya da şirket, tüm farklı gereksinimlerin inceliklerini bildikleri için en iyi seçenek olacaktır. En iyi çeviri hizmeti sağlayıcısını istiyorsanız, yüksek kalite kontrolünü izleyen, ISO 13485: 2016 sertifikasına sahip bir şirket olmalıdır. ISO 9001: 2015 ve ISO 17100: 2015 gibi kaliteyi ifade eden genel sertifikalar elbette şart olacaktır. Tıbbi Tercüme Hizmetimiz:https://www.betaceviri.com/tibbi-medikal-tercume hakkında bilgi almak için tıklayınız.

YEMİNLİ TERCÜME

Yeminli tercüme, noter ya da mahkeme huzurunda yemin eden tercümanlar tarafından yapılan tercümelerdir. Genellikle resmi evraklar için kullanılan yeminli tercüme de çeviri metninin altında tercümanın imzası ve kaşesi yer alır. Böylelikle tercümenin tüm sorumluluğu tercümana ait olur. Yeminli Tercüman:betaceviri.com/yeminli-tercuman-kimdir tarafından okunduktan sonra imzalanıp mühür vurulur.

NOTER ONAYLI TERCÜME

Yeminli tercüme gibi resmi metinlerin daha güvenilir olmasını sağlamak amacı ile verilen bu tercüme türünde çevrilen metin noter tarafından onaylanır ve doğruluğu tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmiş olur. Noter onaylı tercüme yemin zaptı tutularak noterde hazır bulunan taraflar tarafından yapılan noter işlemine denir. Genellikle noter onaylı tercüme Resmi ve Hukuki evraklar da yapılır. Noter Yeminli Tercüme : https://www.betaceviri.com/noter-yeminli-ve-noter-tasdikli-tercume konusunda daha fazla bilgi almak için blog yazımızı ziyaret ediniz.